Crisi de valors… Actua!

[lang_ca]

Com ja hem dit en anteriors ocasions estem vivint un moment en el que, no només estem patint una crisi econòmica, sinó que també estem submergits en una veritable crisi de valors. En la majoria de partits polítics hi ha dirigents imputats per algun cas de corrupció, però no només això, les institucions s’han convertit en retirs daurats d’aquells que han servit al partit però ja no poden estar en primera línia. La legislació no pot resoldre els casos de corrupció, tal vegada perquè, entre d’altres, també està controlada per polítics…

Ens han acostumat a aeroports sense avions, a dirigents de partits que col·loquen a dit a familiars i amigatxos, a considerar fonamental rescatar als bancs mentre es deixa en l’estacada a les persones, ens han acostumat a defraudar impostos, a respectar l’enriquiment sobtat de molts càrrecs públics, a l’actuació corrupta de moltes administracions locals xicotetes, al “pelotazo” urbanístic i al “i tu més” que responen els polítics quan algú els acusa d’alguna incorrecció,… En definitiva, ens han acostumat al “que se jodan“, i tant és així que ara, qualsevol actuació desinteressada de recolzament a les persones, mínima o màxima, es converteix en noticia.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jfeKGfeOTOA]

Que un ciutadà aconseguisca reunir signatures per demanar que FGC no criminalitze la pobresa i què entre totes i tots aquests signants aconsegueixen els seus propòsits, que uns altres acudisquen a tractar d’aturar els desnonaments dels bancs al nostre veïnat, o que un polític actue com bon gestor d’allò públic, mirant pels interessos de la col·lectivitat i no els seus propis són casos excepcionals que criden l’atenció, quan hauria de ser el contrari…

Ja n’hi ha prou! recolzem als ciutadans que participen en la construcció d’un entorn millor del que tenim, recordem als dirigents polítics que estem (o hauríem d’estar) vivint en una democràcia, i ajudem-los a construir una veritable democràcia participativa… Actuem als nostres barris, pobles i ciutats, participem dels col·lectius socials, polítics, associatius, o simplement a títol personal… Recordem la importància de contribuir a la nostra societat, recordem doncs, la consciència social.

Recordem que podem i sabem viure més enllà del consumisme, del capitalisme, de l’egoisme… Personalment, estic convençut que això és possible… i tu? penses el mateix?

[/lang_ca]

[lang_es]

Cómo ya hemos dicho en anteriores ocasiones estamos viviendo un momento en el que, no sólo estamos sufriendo una crisis económica, sino que también estamos sumergidos en una verdadera crisis de valores. En la mayoría de partidos políticos hay dirigentes imputados por algún caso de corrupción, pero no sólo esto, las instituciones se han convertido en retiros dorados de aquellos que han servido al partido pero ya no pueden estar en primera línea. La legislación no puede resolver los casos de corrupción, tal vez porque, entre otros, también está controlada por políticos…

Nos han acostumbrado a aeropuertos sin aviones, a dirigentes de partidos que colocan a dedo a familiares y amigachos, a considerar fundamental rescatar a los bancos mientras se deja en la estacada a las personas, nos han acostumbrado a defraudar impuestos, a respetar el enriquecimiento repentino de muchos cargos públicos, a la actuación corrupta de muchas administraciones locales pequeñas, al pelotazo urbanístico y al “y tú más” que responden los políticos cuando alguien los acusa de alguna incorrección,… En definitiva, nos han acostumbrado al “que se jodan“, y tanto es así que ahora, cualquier actuación desinteresada de respaldo a las personas, mínima o máxima, se convierte noticia.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jfeKGfeOTOA]

Que un ciudadano consiga reunir firmas para pedir que FGC no criminalice la pobreza y que entre todas y todos estos firmantes consiguen sus propósitos, que otros acudan a tratar de parar los desahucios de los bancos en nuestro vecindario, o que un político actúe como buen gestor de aquello público, mirando por los intereses de la colectividad y no los suyos propios son casos excepcionales que llaman la atención, cuando tendría que ser el contrario…

¡Basta! apoyemos a los ciudadanos que participan en la construcción de un entorno mejor del que tenemos, recordemos a los dirigentes políticos que estamos (o tendríamos que estar) viviendo una democracia, y ayudémoslos a construir una verdadera democracia participativa… Actuemos en nuestros barrios, pueblos y ciudades, participemos de los colectivos sociales, políticos, asociativos, o simplemente a título personal… Recordemos la importancia de contribuir a nuestra sociedad, recordemos pues, la conciencia social.

Recordemos que podemos y sabemos vivir más allá del consumismo, del capitalismo, del egoísmo… Personalmente, estoy convencido que esto es posible… ¿y tú? ¿piensas lo mismo?

[/lang_es]

Entrevista per a la Sexta…

[lang_ca]

Hui m’han fet una entrevista per a la Sexta, que en principi, eixirà demà en les notícies de migdia… Hem pogut parlar al voltant de diversos temes, el principal, era al voltant de la victòria que vam aconseguir amb l’aplicació de FGC, aconseguint que retiraren l’apartat destinat a denunciar la pobresa i equiparar-ho com a “actes incívics”… Però, també hem parlat de més, hem parlat de la necessitat d’una veritable democràcia participativa, on els ciutadans puguem opinar al respecte de les decisions que cal prendre, i per a això, també caldrà que el “nostre” govern conservador actual oferisca els mecanismes per fer-ho.

També hem parlat sobre la importància de “queixar-se”, de participar, d’encetar campanyes com aquesta de FGC, per tal de fer escoltar als polítics les opinions de la ciutadania… i per últim, hem parlat dels motius que tenim a dia de hui, per tal de fer política de base, política ciutadana, per eixir al carrer… Què no en tenim motius? Sanitat?, Educació?, Administració Pública?, Corrupció?, Atur?, Que se jodan?,… no en tenim prou? Participem!! Actuem!!

[/lang_ca]

[lang_es]

Hoy me han hecho una entrevista para la Sexta, que en principio, saldrá mañana en las noticias de mediodía… Hemos podido hablar sobre varios temas, el principal, era el de la victoria que conseguimos con la aplicación de FGC, consiguiendo que retiraran el apartado destinado a denunciar la pobreza y equipararlo con “actos incívicos”… Pero, también hemos hablado de la necesidad de una verdadera democracia participativa, donde los ciudadanos podamos opinar al respecto de las decisiones que hay que tomar, y para el que hará falta que “nuestro” gobierno conservador actual ofrezca los mecanismos para hacerlo.

También hemos hablado sobre la importancia de “quejarse”, de participar, de empezar campañas como esta de FGC, para hacer escuchar a los políticos las opiniones de la ciudadanía… y por último, hemos hablado de los motivos que tenemos a día de hoy, para hacer política de base, política ciudadana, para salir a la calle… ¿Qué no tenemos motivos? ¿Sanidad?, ¿Educación?, ¿Administración Pública?, ¿Corrupción?, ¿Paro?, ¿Que se jodan?,… ¿no tenemos bastante? ¡¡Participemos!! ¡¡Actuemos!!

[/lang_es]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8Y-H_KssDdk]