Atenció i suport social

 • Descripció.

L’assignatura  planteja l’abordatge dels reptes i models innovadors que permeten desenvolupar accions d’acompanyament en aquells processos en els que hi ha persones en situació de dependència. Es per això que en aquest text trobarem diverses oportunitats que es porten a una reflexió constant sobre la complementarietat necessària entre intervenció i acompanyament, entre l’atenció i  el suport. De fet l’acompanyament i el suport són dos conceptes que donen més espai a la persona per a que pugui elegir i potenciar la seva autonomia i autodeterminació personals, mentre que l’atenció i la intervenció suposen una forma de treballar més directiva per part dels professionals de l’educació i els àmbits socials.  Ens trobem doncs davant l’oportunitat de conèixer a fons els nous paradigmes teòrics que fonamenten els processos d’acompanyament, des d’una perspectiva de la innovació social i que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca diària amb un criteris, centrats cada vegada més en la persona, en les seves eleccions i en la seva capacitat d’autodeterminació personal.

 • Objectius i resultats d’aprenentatge.
  • Pensar el perquès dels processos d’acompanyament, definint el SENTIT de cada proposta, defugint tota proposta educativa i social fruit de la rutina.
  • Potenciar que els processos  d’acompanyament i suport es fonamentin en les eleccions de la persona usuària.
  • Desenvolupar accions partint del debat i el diàleg amb les persones usuàries, donant valor als seus recursos y a les  seves potencialitats personals .
  • Assegurar que la resposta professional des de l’educació social en processos d’acompanyament i suport potenciïn que la persona pugui trobar eines de desenvolupament persona, d’utilitat que li permetin donar valor a la seva autodeterminació
  • Fonamentar les accions pròpies dels processos d’acompanyament sobre uns fonaments, que facilitin l’argumentació del les propostes educatives definides des dels processos de suport i atenció.
  • Conèixer i analitzar els models teòrics de referència que faciliten un paradigma centrar en l’autodeterminació de la persona i en la vida independent: dimensions de qualitat de vida, planificació centrada en la persona, definició de processos de bona pràctica.
  • Conèixer i analitzar experiències  d’investigació i bona pràctica de referència en el sector  que faciliten la pràctica quotidiana des del paradigma esmentat en l’objectiu anterior.
 • Continguts.
 1. De la Intervenció a l’acompanyament
 2. Les Arees de capacitat personals
 3. De la valoració a la planificació eines de treball ( en procés de redacció)
 4. Planificació centrada vs. Planificacio centrada en el sistema (1/2) 18 en premsa
 5. Planificant processos des de la complexitat
 6. Animació estimulativa (tècniques)
 • Consulta del model d’avaluació.

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC). La nota final d’avaluació contínua esdevé la nota final de l’assignatura. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>