Assistència a Congressos, Estudis i Publicacions

(Descarregar CV en pdf en català o en castellà)

  • 2013

- Educació Social i xarxes socials. Presentació del llibre #Edusoentrevistas. Setmana Internacional de l’Educació Social. COEESCV. Universitat de València.

#Edusoentrevistas. Editorial UOC.

Ciber@ctivisme… una pràctica vàlida? Butlletí informatiu mes de març. CEESC.

Cyber-popular pressure can improve society. VIII Conferencia Global Cybercultures – Exploring Critical Issues. Praga.

- II Jornades d’Educació Social: Les Adolescències. Universitat Oberta de Catalunya.

  • 2012

- VI Congrés Estatal d’Educació Social. Noves visions per a l’Educació Social: Experiències i reptes de futur. 21 hores. Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales.

  • 2011

- Participant Observatori Drogodependències i Joventut Comunitat Valenciana. FEPAD.

- I Jornades d’Educació Social: Històries, imatges i experiències d’una professió. Universitat Oberta de Catalunya.

  • 2009

- I Fòrum Internacional Juventud y Violencia de Género. 13 horas. CEULAJ, Institut de la Joventut, Ministeri d’Igualtat.

  • 2006

- I Congrés Internacional de Juventud. 20 hores. Ajuntament de Madrid.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uFl-KMFmxKE]