Treball Final de Grau

El Treball de Fi de Grau té un valor de 6 ECTS, és individual i el document que es presentarà tindrà al voltant de 80.000 caràcters (equivalent a unes 40 pàgines de text sense imatges i amb un interlineat de 1’5 mida 12). Excepcionalment, i segons el criteri del tutor del mateix, el treball podrà tenir una extensió diferent a la que s’esmenta en el document. El document final que l’estudiant entregarà com a memòria del TFG podrà tenir annexos que no es comptaran com a part dels 80.000 caràcters. L’assignatura Treball de Fi de Grau té una durada d’un semestre. A la part final del semestre s’activa el procés de lliurament, defensa i avaluació del TFG, les indicacions de les quals es mostraran, amb prou antelació, al tauler de l’aula.

El TFG s’articula mitjançant un conjunt de fases i subfases que s’especificaran en el Pla Docent corresponent i que tenen la finalitat de repartir l’esforç al llarg del semestre i facilitar així una orientació continuada. Se seguiran els criteris de citació que apareixen en l’annex 4 d’aquesta Guia.

Els treballs presentats hauran de complir les normes ètiques de la recerca i del món acadèmics. Especial cura caldrà tenir amb el plagi. L’estudiant en entregar la versió definitiva del TFG en declara la seva originalitat; el fet de delectar-se plagi de parts o de la seva totalitat implicarà el suspens del mateix i l’obertura d’un expedient disciplinari d’acord a la normativa establerta sobre aquesta temàtica a la UOC.

Més informació al document Treball Final de Grau. Educació Social. UOC.

  • MODEL D’AVALUACIÓ.

El TFG s’avalua tant pel tutor/a (40% de la nota) com per la presentació i defensa davant d’un tribunal (60%).

  • LA MEVA OPINIÓ PERSONAL.

Pfff… complicat de definir… La meva opinió personal d’aquesta assignatura ha estat més que satisfactòria… En general. Malgrat això, considere que hi ha determinats aspectes que encara falten per millorar, o que simplement, jo no en tenia ni la menor idea de com fer-ho, i haguera agraït major acompanyament.

En primer lloc, has de triar tu la temàtica que vols realitzar, sense cap tipus d’orientació més que: has de fer un projecte de recerca o un de nova creació. Potser, estaria bé encaminar a l’alumnat en aquesta tria…

Després, el meu tutor de pràctiques, més enllà de ser tot un crack en quant a estructuració del treball i de la redacció, no era la persona més digitalitzada, per tant, ha estat una barrera en diverses ocasions, ja que el meu TFG tractava sobre l’educació social al món digital.

D’altra banda, quan m’he trobat mooooolt perdut, el tutor sempre ha estat ahí per recordar dates d’entrega, tractar de tirar-te una mà,…

Es tracta d’una “assignatura” a la qual destinar-li molta dedicació i en la que en moltes ocasions et trobes en la major de les solituds…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>