Històries de vida i educació social

  • DESCRIPCIÓ

Cada vida és única. Cada persona té una història personal (o vàries) per narrar. Les històries de les persones no són les seves vides, però ens apropen a com les viuen. Atansar-nos a les històries de vida de les persones que acompanyem com educadors i educadores és apropar-nos a la singularitat i a la complexitat de tota existència. I aquest és l’objectiu de l’assignatura Històries de vida: acostar-vos a una tècnica de recerca que ens pot permetre, a partir de les vides de les persones, comprendre millor la realitat social en la qual estan i estem immersos. Matisant, qüestionant i construint la nostra praxis professional.

    • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives. CE8. Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa.

  • CONTINGUTS

El manual en paper de l’assignatura està dividit en dues parts:   La primera part del material ens permetrà aproximar-nos a la tradició oral, com a mètode de transmissió de coneixements, al temps que ens confrontarà a l’elaboració d’una història de vida .

La segona part del material, fa referència, en la seva totalitat, a l’ús de les històries de vida a l’educació social: de què donen compte les històries de vida? Què significat tenen els relats per als subjectes implicats? Com signifiquem el vincle educatiu? Per a què les històries de vida en el nostre marc professional?

  •  CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)  Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 70% – PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

  • LA MEVA OPINIÓ PERSONAL

Altra assignatura optativa. Malgrat el que indica la fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura, aquest semestre no ha existit l’opció de realitzar PS, sinó que només es podia superar mitjançant AC. Supose que també existirà l’opció de dret a examen.

Assignatura molt interessant, però, molt carregada en quant a temps. Requereix una forta dedicació, ja que no només es tracta de realitzar les 3 PACs (podríem dir 4, ja que la tercera està dividida en dues parts, en dues entregues diferents).

La primera PAC ens presenta des d’un punt de vista teòric les històries de vida, per tal de poder realitzar una pròpia en les dos darreres PACs. Per això, la segona ens planteja l’esquema de la història de vida que anem a realitzar, i la tercera serà aquesta pròpiament dita.

Per tal de fer la nostra Història de Vida, caldrà que entrevistem a alguna persona a la qual tingam accés. Jo vaig proposar inicialment una persona que viu a Barcelona i que em podria contar sobre el procés que es va viure fa anys a les presons catalanes quan els vigilants van passar a formar part com a educadors/es socials… però, com comentava, (i va avisar en posterioritat) requereix que l’entrevista siga en viu i directe… sense skype… Malgrat això, algun dia compartiré les reflexions del pas de vigilants a educadors/es socials…

La referència a temps, es que, no només caldrà invertir un temps en realitzar les entrevistes personals, sinó que també, cal realitzar una transcripció acurada i realista d’aquesta… Amb tot detall… Una feinada vamos!!!

Malgrat això, molt interessant el fet de realitzar aquesta història de vida… A mi personalment, m’ha servit per descobrir aspectes d’una professora de secundària i de com ha conviscut la seva tasca professional amb la seva personal… Molt interessant!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>