Optatives

El grau d’Educació Social de la UOC té un enfocament generalista, que, un cop superats els 240 crèdits que el componen, proporciona a l’estudiant la possibilitat de dedicar-se professionalment a qualsevol àmbit d’actuació relacionat amb l’educació social. Tanmateix, segons l’estructura de nous graus adaptats a l’EEES, hi ha la possibilitat d’obtenir una menció en un dels 4 àmbits d’actuació que es proposen. Això significa que els estudiants que l’obtinguin podran portar a terme l’activitat professional de manera prioritària (encara que no excloent) en un dels camps d’aplicació que hagin cursat.

Oferta optatives Setembre 2012.

Les mencions que pot triar l’estudiant són les següents:

Menció en Animació sociocomunitària

crèdits ECTS Menció en Animació sociocomunitària
6 Acció col·lectiva i educació social
6 Alfabetització digital
6 Educació per a l’acció crítica
6 Històries de vida i educació social

Menció en Globalització i diversitat

crèdits ECTS Menció en Globalització i diversitat
6 Diàleg interreligiós i educació social
6 Globalització i moviments migratoris
6 Alfabetització digital
6 Sociologia de l’exclusió

Menció en Dependència i autonomia

crèdits ECTS Menció en Dependència i autonomia
6 Dependència i educació per a l’autonomia
6 Atenció i suport social
6 Acció socioeducativa i salut mental
6 Història de vida i educació social

Menció en Infància i adolescència

crèdits ECTS Menció en Infància i adolescència
6 Acompanyament residencial i infància en risc social
6 Educació de carrer i adolescència en conflictivitat social
6 Identitat, consum i vida quotidiana
6 Adopció i acolliment familiar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>