19 Setembre: Comissió d’Estudis Psicologia i Ciències de l’Educació

Com molts companys/es sabeu, la Comissió d’estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, on Educació Social forma part, havia d’haver-se reunit el passat mes de juny, però, per unes coses  o altres, per impossibilitat de dates per part la UOC, per impossibilitat d’assistir per part dels membres, es va decidir realitzar aquesta reunió al mes de setembre… i, ara hem reprès aquesta comissió… La data, el proper 19 de setembre, així que companys/es, cap a Barcelona portaré els següents temes a tractar que interessen directament a Educació Social:

 • El sistema d’avaluació: O tot numéric o tot alfabètic, per tal de saber d’on trauen les mitjes els consultors/es.
 • Llevar la PV presencial d’anglès. D’aquesta comentar que ja va estar tractada en la primera comissió, i van comentar que anglès no depèn d’educació social, sinò que és transversal a la UOC, i per tant, igual a tots els graus.
 • Possibilitat de que la UOC incorpore el grau de Treball Social, ja va estar demanat.
 • Problemes sorgits amb els Fulls Personals d’Exàmens aquest semestre passat.
 • Demanda d’informació sobre els pràcticums.
 • Problemes amb les PS/EX d’Història. Segons molts de vosaltres, durant l’assignatura només es treballen dues PAC’s i dos o molts pocs mòduls, i per a la PS podia eixir qualsevol pregunta de qualsevol mòdul. Tanmateix, comenteu que per a l’Exàmen varen entrar alguna pregunta al voltant de Todo ParaCuellos, quan suposadament ho havien llevat del temari. També es comenta que consultors d’aquesta assignatura són poc participatius, per la qual,
 • Valorar als consultors participatius i actius, i demanar a la resta de consultors/es que també siguen participatius i actius.
 • Càrrega lectiva d’etnografia. Ja va estar tractat amb el responsable del grau, el qual va comentar alguna cosa amb la responsable d’etnografia. Veure si en sap alguna cosa més…
 • Problemes amb els Plans docents i d’estudis.
 • Dificultat amb ASC, d’aquesta comentar, que ja m’han dit que ASC no suposa una càrrega lectiva superior als 6 crèdits (150 hores de dedicació).
 • Possibilitat de demanar convalidacions AEP per cursos oficials de monitor de temps lleure, director,… Tanmateix possibilitat de demanar convalidacions d’ACTIC.
 • Demanar l’opció de fer les PAC’s de forma individual, aquell estudiant que no puga fer-les de forma grupal.
 • Agraïment genèric del nou format de materials, malgrat això hi ha gent contrària a aquest canvi.

Tanmateix, ja són punts a tractar des de la comissió:

 • Millores amb els processos d’atenció als Estudis
 • Presentació dels resultats de les enquestes de satisfacció i informacions d’inici de curs

Vols dir alguna cosa més??? Doncs feu-lo arribar!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>