Canvis en Orientacions Matricula Setembre 2011.

He afegit uns canvis que ens ha passat la tutora, a les orientacions de la matricula Grau Educació Social – Setembre 2011.

En aquests canvis, jo només he detectat el referent a Etnografia. On abans deien que era recomanable haver cursat Métodes i Educació Intercultural, ara diuen que és recomanable haver cursat Planificació i Intercultural…

A més d’això, jo no he detectat altra modificació… si les detecteu, feu-ho saber!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>