La importància de l’Educació Social a la Comissió de Campus de la UOC…

Les comissions de Campus són el màxim òrgan de participació de la UOC. A elles, es poden presentar els representants d’estudiants a les comissions d’estudis, així com professorat propi i personal de gestió. Existeixen dues comissions, una en castellà, i l’altra en català.
Les funcions d’aquestes comissions son:
  • Informar preceptivament de la programació acadèmica.
  • Informar preceptivament de les normatives internes que afectin el col·lectiu d’estudiants.
  • Informar preceptivament de la normativa d’accés i permanència.
  • Informar preceptivament de la reglamentació de la participació i eleccions.
  • Avaluar el funcionament de la institució, dels serveis i del Campus i aportar-hi iniciatives.
  • Vehicular les opinions i les propostes de la comunitat universitària.

Perquè pensem que és important que l’Educació Social estiga present? Perquè actualment, la Comissió d’estudis, per problemes interns no està funcionant com deuria, i per tant, s’està desperdiciant una bona feina que es podria anar fent des d’ahi, així que pensem, a l’igual que quan vaig encetar en il·lusió la idea de presentar-me a les Comissions d’Estudis, que l’Educació Social, el grau d’Educació Social en la UOC, necessita d’un seguiment continuu, donat que es tracta d’un grau completament nou a la UOC… no en penseu?
Junts avancem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>