[lang_ca] Carta a Ses Majestats els Reis Mags [/lang_ca] [lang_es] Carta a Sus Majestades los Reyes Magos [/lang_es]

[lang_ca]

Benvolguts Reis Mags…

Enguany, he preferit gaudir d’una mica més de temps per a escriure-us la meva carta… Que ja feia dos anys escrivint-la a última hora… Açò sí, continue apostant per enviar-la mitjançant aquesta entrada en el blog, arrere van quedar aquells anys d’anar il·lusionat a la bústia real…

En general crec que, aquest any que acaba, m’he portat bé… Bé, vist així en general, eh?, que ja us assegure que he tingut els meus més i els meus menys… Però, en el general, si crec que m’he portat bé… Encara que, segur que també mereixeré una mica de carbó, ja que en alguns casos, he fallat a aquelles persones que m’importen, a alguns per la distància, a uns altres per la proximitat, a alguns per acció i a uns altres per omissió… fins i tot, en alguns moments, m’he oblidat de mi mateix… Així que, sí, acceptarem aquest carbó.

Malgrat açò, crec que aquells moments que no he cessat de complir els meus somnis, d’actuar de la forma que creia correcta, de seguir treballant per a millorar el nostre entorn més proper i amb açò el més llunyà, de lluitar per allò que considere just i de no perdre la il·lusió superen la resta de situacions…

Per açò, us demane, per a aquelles persones que m’envolten, que troben els seus moments feliços, siguen on siguen i amb qui siguen. Que superen els seus problemes de salut i aquells problemes que porten arrossegant ja un temps… També us demane, que vos acordeu dels quals estan més lluny, i que sabem que volen tornar a llocs on trobar-se amb els seus. Si no és molt demanar, i ja que ens tracten vendre que estem eixint de la crisi (estafa, he escoltat estafa?), també m’agradaria que poguéreu crear o millorar les seves condicions laborals…

Ja posats a demanar, insisteisc en aquella demanda de trellat als nostres dirigents polítics. A aquelles persones que tenen en les seves mans la trajectòria de tantes i tantes persones, porteu-los valentia i justícia per a actuar. De moment, els seguiu portant corrupció, egoismes, personalismes, … però, a veure si ara amb l’any de les eleccions, els porteu allò que realment fa falta, consciència a la gent per a saber que vota, i realitat als polítics; si no, sempre quedarà que els convideu un dia a visitar el carrer, però, no aquelles que ara es decoren i engalanen, sinó, els carrerons i les places abandonades.

Un 2015 amb una cura per a l’Alzheimer i per a aquelles malalties degeneratives seria tot un detall per la vostra part… Segueix resultant molt odiós veure com es van perdent les nostres persones més estimades… Així, que si no aconseguiu portar la cura, estaria ben que es poguera disposar de més inversió i preocupació per la recerca… que açò segur que ens fa avançar a tots!!

Per a mi, estaria encantat de rebre forces, temps i ganes. Totes aquelles necessàries per a seguir amb el dia a dia, per a aconseguir

 • agafar amb més forces el Treball Final del Màster, que enguany, sembla que ho acabaré deixant passar,
 • destinar temps a projectes oblidats,
 • iniciar projectes nous,
 • continuar formant-me,
 • continuar somrient diàriament,
 • veure a la gent que vull,
 • estimar,
 • aguantar silencis no desitjats,
 • acceptar converses,
 • situar-me,
 • entendre determinades situacions i persones,

Pel que fa als temes burocràtics, una mica més d’agilitat, tampoc vindria malament… Sé que la justícia és lenta, i més ara amb tant corruPPte solt per ací… Entenc que amb totes les dificultats que presenten alguns dels de llinatge real i polític hi ha saturació, però… açò, agilitat i seguir avançat igual de bé que fins ara…

I, finalment, que aconseguiu escurçar la distància entre Barcelona i Sagunt, dos llocs entre els quals ara com ara em debat…

Atentament,

Aquest xic que continua escrivint-vos la carta any rere any… i que espera no deixar de fer-ho!!

[/lang_ca]

[lang_es]

Queridos Reyes Magos… 

Este año, he preferido tener un poco más de tiempo para escribiros mi carta… Que ya llevaba dos años, escribiéndola a última hora… Eso sí, sigo apostando por enviarla mediante esta entrada en el blog, atrás quedaron esos años de ir ilusionado al buzón real…

En general creo que, este año que acaba, me he portado bien… Bueno, visto así en general, ¿eh? que ya os aseguro que he tenido mis más y mis menos… Pero, en lo general, si creo que me he portado bien… Aunque, seguro que también mereceré algo de carbón, ya que en algunos casos, he fallado a aquellas personas que me importan, a algunos por la distancia, a otros por la cercanía, a algunos por acción y a otros por omisión… incluso, en algunos momentos, me he olvidado de mi mismo… Así que, si, aceptaremos ese carbón.

A pesar de ello, creo que aquellos momentos que no he cesado de cumplir mis sueños, de actuar de la forma que creía correcta, de seguir trabajando para mejorar nuestro entorno más cercano y con ello el más lejano, de luchar por aquello que considero justo y de no perder la ilusión superan el resto de cosas…

Por eso, os pido, para aquellas personas que me rodean, que encuentren sus momentos felices, sean donde sean y con quienes sean. Que superen sus problemas de salud y aquellos problemas que llevan arrastrando… También os pido, que os acordéis de los que están más lejos, y que sabemos que quieren volver a lugares donde encontrarse con los suyos. Si no es mucho pedir, y ya que nos tratan vender que estamos saliendo de la crisis (estafa, ¿he oído estafa?), también me gustaría que pudierais crear o mejorar sus condiciones laborales…

Ya puestos a pedir, insisto en aquella demanda de sentido común a nuestros dirigentes políticos. A aquellas personas que tienen en sus manos la trayectoria de tantas y tantas personas, traedlos valentía y justicia para actuar. De momento, les seguís trayendo corrupción, egoísmos, personalismos, … pero, a ver si ahora con el año de las elecciones, les traéis aquello que realmente hace falta, conciencia a la gente para saber que vota, y realidad a los políticos. Sino, siempre quedará que les invitéis un día a visitar la calle, pero, no aquellas que ahora se decoran y engalanan, sino, los callejones y las plazas abandonadas.

Un 2015 con una cura para el Alzheimer y para aquellas enfermedades degenerativas sería todo un detalle por vuestra parte… Sigue resultando muy odioso ver como se van perdiendo nuestras personas más queridas… Así, que si no conseguís traer la cura, estaría bien que se pudiera disponer de más inversión y preocupación por la investigación… que eso seguro que nos hace avanzar a todos!!

Para mí, estaría encantado de recibir fuerzas, tiempo y ganas. Todas aquellas necesarias para seguir con el día a día, para conseguir

 • coger con más fuerzas el Trabajo Final del Máster, que este año, parece que lo acabaré dejando pasar,
 • destinar tiempo a proyectos olvidados,
 • iniciar proyectos nuevos,
 • continuar formándome,
 • continuar sonriendo a diario,
 • ver a la gente que quiero,
 • querer,
 • aguantar silencios no deseados,
 • aceptar conversaciones,
 • situarme,
 • entender determinadas situaciones y personas,

Por lo que hace a los temas burocráticos, un poco más de agilidad, tampoco vendría mal… Sé que la justicia es lenta, y más ahora con tanto corruPPto suelto por ahí… Entiendo que con todas las dificultades que presentan algunos de los de linaje real y político hay saturación, pero… eso, agilidad y seguir avanzado igual de bien que hasta ahora…

Y, por último, que consigáis acortar la distancia entre Barcelona y Sagunto, dos lugares entre los que a día de hoy me debato…

Atentamente,

Ese chico que continúa escribiéndoos la carta año tras año… y que espera no dejar de hacerlo!!

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>