[lang_ca] Direcció i gestió de centres i programes d’#educaciósocial [/lang_ca] [lang_es] Dirección y gestión de centros y programas de #educaciónsocial [/lang_es]

 [lang_ca]

Ja han passat tres anys des que vaig lliurar aquesta PAC 0 (per a aquelles persones que no heu estudiat en la UOC, aclarir que es tracta d’un treball inicial perquè el vostre professor/a sàpia de quin peu coixegeu…), què creeu que manca? quina sobra? estem els i les educador/es socials preparats/des per a la gestió de recursos socials?

 • Tasques i funcions ha de desenvolupar el director/a d’un projecte o servei d’educació social

El/la director/a de qualsevol projecte, ha de ser la persona encarregada del conjunt global d’aquest projecte, per tant, seran les seves competències, entre altres:

 1. Dirigir i coordinar l’elaboració i execució del mateix projecte.
 2. Administrar els recursos. Elaborar, controlar, executar,… els pressupostos.
 3. Conduir el procés per a definir el projecte (en el qual es fixaran els objectius i les estratègies) i, una vegada definit, supervisar el seu desenvolupament (Quin fem allò que hem dit que faríem)
 4. Promoure i dissenyar estratègies per a divulgar i difondre les activitats del projecte.
 5. Participar als òrgans d’adreça del projecte.
 6. Representant del projecte.
 • Coneixements i habilitats d’un/a educador/a per a assumir la funció directiva en un projecte o servei d’educació social

Entre uns altres, haurà de tenir:

 1. Flexibilitat.
 2. Capacitat de negociació.
 3. Capacitat de treballar en equip i de delegar funcions.
 4. Capacitat de generar canvis, motivacions,…
 5. Organització.
 6. Adaptació.
 7. Capacitat, iniciativa, esperit emprenedor,…
 8. Saber escoltar, però, tenir clar que ha d’espentar del carro.
 9. Lideratge. Capacitat per a dur a terme les tasques anteriorment assenyalades.

[/lang_ca]

[lang_es]

Ya han pasado tres años desde que entregué esta PAC 0 (para aquellas personas que no habéis estudiado en la UOC, aclarar que se trata de un trabajo inicial para que vuestro profesor/a sepa de qué pie cojeáis…), ¿qué creéis que falta? ¿qué sobra? ¿estamos l@s educador@s sociales preparad@s para la gestión de recursos sociales?

 • Tareas y funciones tiene que desarrollar el director/a de un proyecto o servicio de educación social

El/la director/a de cualquier proyecto, debe de ser la persona encargada del conjunto global de este proyecto, por lo tanto, serán sus competencias, entre otras:

 1. Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del mismo proyecto.
 2. Administrar los recursos. Elaborar, controlar, ejecutar,… los presupuestos.
 3. Conducir el proceso para definir el proyecto (en el cual se fijarán los objetivos y las estrategias) y, una vez definido, supervisar su desarrollo (Qué hagamos aquello que hemos dicho que haríamos)
 4. Promover y diseñar estrategias para divulgar y difundir las actividades del proyecto.
 5. Participar a los órganos de dirección del proyecto.
 6. Representante del proyecto.
 • Conocimientos y habilidades de un/a educador/a para asumir la función directiva en un proyecto o servicio de educación social

Entre otros, deberá tener:

 1. Flexibilidad.
 2. Capacidad de negociación.
 3. Capaz de trabajar en equipo y de delegar funciones.
 4. Capaz de generar cambios, motivaciones,…
 5. Organización.
 6. Adaptación.
 7. Capacidad, iniciativa, espíritu emprendedor,…
 8. Saber escuchar, pero, tener claro que tiene que empujar del carro.
 9. Liderazgo. Capacidad para llevar a cabo las tareas anteriormente señaladas.

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>