[lang_ca] Tècniques d’escriptura en el camp de l’Educació Social [/lang_ca] [lang_es] Técnicas de escritura en el campo de la Educación Social [/lang_es]

[lang_ca]

L’àrea de Formació del COEESCV obri el procés d’inscripció del curs de Tècniques d’escriptura en el camp de l’Educació Social a càrrec de Segundo Moyano Mangas.

Descarrega el cartell i accedeix al formulari d’inscripció del curs.

Introducció.

L’actualitat en el camp de l’Educació Social, els estudis universitaris, les cotes de professionalització de l’educador/a social ha portat a aquest col·lectiu de professionals a haver d’enfrontar-se a la gran aventura d’escriure textos per a adonar de la tasca realitzada, més enllà de la producció d’informes, dictàmens i d’una altra documentació necessària.

És per aquest motiu, i per a incentivar la tasca d’escriptura sobre les pràctiques i els seus fonaments teòrics que des del Col·legi Oficial d´Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana hem organitzat aquest taller d’escriptura.

Sobre el docent:

Segundo Moyano, educador social i doctor en Pedagogia. Actualment és professor propi d’Educació Social i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i professor associat d’Educació Social en la Universitat de Barcelona (UB). Membre del GRES (Grup de Cerca en Educació Social). Els seus àmbits de recerca se centren en la protecció de la infància, les construccions del vincle educatiu en l’actualitat i les relacions entre teoria i pràctica en el camp de l’educació social.

Objectius:

 • Dotar als participants de les tècniques bàsiques i destreses necessàries per a escriure com a professionals de l’educació social.
 • Aprendre a elaborar textos de caràcter professional.
 • Fomentar la creativitat i professionalitat en l’escriptura.

Continguts

 • Mòdul 1
  • L’escriptura i les pràctiques en Educació Social: coordenades de l’acte d’escriure.
  • Les temàtiques possibles: criteris de tria i fonaments d’organització de les idees.
  • L’assaig. Aspectes a tenir en compte. Exemples.
 • Mòdul 2
  • Estructura del text.
  • Tècniques d’escriptura d’un text: adequacions i estil.
  • Competències gramaticals: normes d’escriptura i presentacions.
  • Revisió dels textos: dificultats i estratègies.

Hores lectives: 20 (8 presencials + 12 teleformació)

Calendarització:

 • Sessió presencial: 27 de juny – Horari de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 h.
 • Teleformación: del 20 de juny al 5 de juliol 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 15/06/2014

Tipus de matrícula:

 • Colegiats/des COEESCV –> 42 euros
 • Estudiants/Aturats/des/Colegiats/des altres ES –> 51 euros
 • Altress –> 63 euros

Procés d’inscripció:
Una vegada inscrit en el formulari online, per a confirmar la teva inscripció, hauràs de realitzar l’ingrés o transferència corresponent al teu tipus de matrícula en el següent número de compte del Banc de Sabadell: ES76 0081-5515-24-0001651273
(No oblides indicar el teu nom i/o DNI)

Accedeix al formulari d’inscripció del curs

UNA VEGADA COMPLETADES LES PLACES, ES TANCARÀ EL FORMULARI.

ACREDITACIÓ: Certificat oficial emès pel Col·legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.

El COEESCV es reserva el dret de cancel·lació de l’acció formativa en el cas que no s’arribe al mínim de persones inscrites.

[/lang_ca]

[lang_es]

El área de Formación del COEESCV abre el proceso de inscripción del curso de Técnicas de escritura en el campo de la Educación Social a cargo de Segundo Moyano Mangas.

Descarga el cartel y accede al formulario de inscripción en el curso

Introducción

La actualidad en el campo de la Educación Social, los estudios universitarios, las cotas de profesionalización del educador/a social ha traído a este colectivo de profesionales a tener que enfrentarse a la gran aventura de escribir textos para dar cuenta de la tarea realizada, más allá de la producción de informes, dictámenes y de otra documentación necesaria.

Es por este motivo, y para incentivar la tarea de escritura sobre las prácticas y sus fundamentos teóricos que desde el Col·legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana hemos organizado este taller de escritura.

Sobre el docente:

Segundo Moyano, educador social y doctor en Pedagogía. Actualmente es profesor propio de Educación Social e la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y profesor asociado de Educación Social en la Universidad de Barcelona (UB). Miembro del GRES (Grupo de Búsqueda en Educación Social). Sus ámbitos de investigación se centran en la protección de la infancia, las construcciones del vínculo educativo en la actualidad y las relaciones entre teoría y práctica en el campo de la educación social.

Objetivos:

 • Dotar a los participantes de las técnicas básicas y destrezas necesarias para escribir como profesionales de la educación social.
 • Aprender a elaborar textos de carácter profesional.
 • Fomentar la creatividad y profesionalidad en la escritura.

Contenidos

 • Módulo 1
  • La escritura y las prácticas en Educación Social: coordenadas del acto de escribir.
  • Las temáticas posibles: criterios de elige y fundamentos de organización de las ideas.
  • El ensayo. Aspectos a tener en cuenta. Ejemplos.
 • Módulo 2
  • Estructura del texto.
  • Técnicas de escritura de un texto: adecuaciones y estilo.
  • Competencias gramaticales: normas de escritura y presentaciones.
  • Revisión de los textos: dificultades y estrategias.

Horas lectivas: 20 (8 presenciales + 12 teleformación)

Calendarización:

 • Sesión presencial: 27 de junio – Horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
 • Teleformación: del 20 de junio al 5 de julio

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 15/06/2014

Horas lectivas: 20 horas.

Tipos de matrícula:

 • Colegiad@s COEESCV –> 42 euros
 • Estudiantes/Desemplead@s/Colegiad@s ES –> 51 euros
 • Otr@s –> 63  euros

Proceso de inscripción:

Una vez inscrito en el formulario online, para confirmar tu inscripción, deberás de realizar el ingreso o transferencia correspondiente a tu tipo de matrícula en el siguiente número de cuenta del Banco de Sabadell:  ES76 0081-5515-24-0001651273

(No olvides indicar tu nombre y/o DNI)

Accede al formulario de inscripción en el curso

 UNA VEZ COMPLETADAS LAS PLAZAS, SE CERRARÁ EL FORMULARIO.

ACREDITACION: Certificado oficial emitido por el Col.legi Oficial d´Educadores i Educadoros Socials de la Comunitat Valenciana.

El COEESCV se reserva el derecho de cancelación de la acción formativa en el caso de que no se llegue al mínimo de personas inscritas.

[/lang_es]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JDTFaG8qnko]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>