[lang_ca] Escollir [/lang_ca] [lang_es] Elegir [/lang_es]

[lang_ca]

Aquest dissabte, el PP ens ha tornat a deixar bocabadats amb el seu “gran vídeo” Si eliges no elegir, otros decidirán por ti

No ho puc evitar, cada vegada que pense que no poden deixar de sorprendre’m, encara són capaços de donar un pas endavant, i aquesta és una d’eixa ocasions…

Malgrat això, considere a l’igual que el PP, que cal garantir la democràcia però, com ja hem dit en milers d’ocasions, una democràcia veritable, 100% participativa.

No puc entendre com un partit que està lluitant constantment per deixar-nos sense opcions per triar puga realitzar aquest vídeo… De veres, vull conèixer els responsables d’imatge del PP i a tota la seva tropa que pensa que vídeos com aquests són reals, correctes… i que no s’adonen que són per contra, ofensius i falsos…

Què ens deixa escollir el PP?

Ja fa anys que estudie Educació Social, i ben de sobra sabem que la nostra professió treballa per dotar de la màxima autonomia a totes les persones amb les que treballem… això implica directa i indirectament, que les persones puguen triar i escollir entre les diverses oportunitats que se’ns plantegen, però… què ens deixa escollir el PP?

A aquest pas, i no cal avançar massa ràpid, ningú podrà escollir on vol estudiar, on vol formar-se, mai podrà decidir estudiar en un centre públic, i ja no parlem d’un centre que a més ens deixe formar-nos en valencià i de qualitat…

Tampoc podrem anar a un centre sanitari públic, i molt menys a demanar les receptes per les nostres malalties (o cal recordar que ara paguen més a aquells mèdics que emeten menys receptes i gasten menys diners en medicaments?).

En qualsevol cas, podrem triar un treball els més de 7 milions de persones aturades? Podrem decidir avortar o no? O podrem decidir a qui estimar? Amb qui casar-nos? Podrem escollir un estat laic? Podrem escollir una veritable llei electoral justa? Que cada vot emès en les eleccions siguen considerades amb el mateix valor?

Però, de veres, no tot són crítiques, cal veure les parts positives del vostre vídeo. A l’igual que vosaltres, no vull triar els insults, ni els que se jodan com a resposta per les meves actuacions, tampoc la violència com a repressió a qualsevol veu contrària a la meva…

Si eliges no elegir, otros decidirán por ti… si, això és cert, però, més cert serà encara que si no dones res per triar, tots imitaran el teu model… El que triem ens representa, i per això, perquè tinc uns ferms valors de progrés, de canvi, de respecte, de valencianisme, de pluralitat,… per tot això vaig triar i continue triant, apostant i decidint per Compromís.

Article publicat per a Compromís per Sagunt

[/lang_ca]

[lang_es]

Este sábado, el PP nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con su “gran vídeo” Si eliges no elegir, otros decidirán por ti

No lo puedo evitar, cada vez que pienso que no pueden sorprenderme más, todavía son capaces de dar un paso adelante, y esta es una de esa ocasiones…

A pesar de esto, considero al igual que el PP, que hay que garantizar la democracia pero, como ya hemos dicho en miles de ocasiones, una democracia verdadera, 100% participativa.

No puedo entender como un partido que está luchando constantemente para dejarnos sin opciones para elegir pueda realizar este vídeo… De verdad, quiero conocer a los responsables de imagen del PP y a toda su tropa que piensa que vídeos como estos son reales, correctos… y que no se dan cuenta que son por el contrario, ofensivos y falsos…

¿Qué nos deja elegir el PP?

Ya hace años que estudio Educación Social, y bien de sobra sabemos que nuestra profesión trabaja para dotar de la máxima autonomía a todas las personas con las que trabajamos… esto implica directa e indirectamente, que las personas puedan elegir y escoger entre las diversas oportunidades que se nos plantean, pero… ¿qué nos deja elegir el PP?

A este paso, y no hay que avanzar demasiado rápido, nadie podrá escoger donde quiere estudiar, donde quiere formarse, nunca podrá decidir estudiar en un centro público, y ya no hablamos de un centro que además nos deje formarnos en valenciano y de calidad…

Tampoco podremos ir a un centro sanitario público, y mucho menos a pedir las recetas por nuestras enfermedades (o hay que recordar que ahora pagan más a aquellos médicos que emiten menos recetas y gastan menos dinero en medicamentos?).

En cualquier caso, podremos elegir un trabajo los más de 7 millones de personas paradas? Podremos decidir abortar o no? O podremos decidir a quién querer? Con quién casarnos? Podremos escoger un estado laico? Podremos elegir una verdadera ley electoral justa? Que cada voto emitido en las elecciones sean considerados con el mismo valor?

Pero, de verdad, no todo son críticas, hay que ver las partes positivas de vuestro vídeo. Al igual que vosotros, no quiero elegir los insultos, ni los que se jodan como respuesta por mis actuaciones, tampoco la violencia como represión a cualquier voz contraria a la mía…

Si eliges no elegir, otros decidirán por ti… si, esto es cierto, pero, más cierto será aunque si no ofreces nada para elegir, todos imitarán tu modelo… Lo que elegimos nos representa, y por eso, porque tengo unos firmes valores de progreso, de cambio, de respeto, de valencianismo, de pluralidad,… por todo esto elegí y continúo eligiendo, apostando y decidiendo por Compromís.

Artículo publicado para Compromís per Sagunt.

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>