[lang_ca] Escola d’Estiu Animació Sociocultural “Paulo Freire” [/lang_ca] [lang_es] Escuela de Verano Animación Sociocultural “Paulo Freire” [/lang_es]

cropped-escuela-verano

[lang_ca]

La RIA convoca l’Escola d’Estiu “Paulo Freire” d’Animació Sociocultural que es celebrarà al Centre de Formació Permanent d’adults “Paulo Freire” dAlmenara (Castelló) els díes 4, 5 i 6 de juliol de 2013.

L’escola està adreçada a totes i tots els professionals i voluntaris que treballen i s’interessen per la pràctica de l’animació sociocultural.

L’escola té un preu de matrícula de 50 euros que dona dret a l’accés a totes les activitats formatives així com un certificat d’assitència de 20 hores de formació.

La inscripció està oberta entre el 15 d’abril i el 28 de juny de 2013.

Les activitats programades es divideixen en diversos blocs formatius i de debat:

 • CERCLES D’APRENENTATGE COL·LABORATIU que pretenen aportar una reflexió crítica i un posicionament de les animadors i animadors sobre diferents àrees temàtiques que afecten la seva funció en una societat en transformació.
 • TALLERS PRÀCTICS que pretenen aportar experiències i tècniques per optimitzar i dinamitzar el treball d’animadores i animadors.
 • TERTÚLIES que pretenen contribuir a la trobada, el debat i el posicionament sobre temes específics d’interès social.
 • ESPAIS DE TROBADA per a l’art, la convivencialitat i l’oci creatiu.

Perquè l’Escola d’Estiu

La Escola d’Estiu  d’Animació Sociocultural “Paulo Freire” pretén ser un lloc de trobada i de construcció de coneixement de manera col·lectiva entre els amants de l’Animació Sociocultural.  Professionals, associacions, acadèmics, estudiants, i veïnat interessat en com transformar la societat des de la cultura i la participació des de valors com la cooperació, la solidaritat i el suport mutu.

En moments com els que ens toca viure on els drets socials s’estan retallant i l’estament públic està desapareixent l’Animació Sociocultural apareix com una gran eina per l’empoderament de les persones i les comunitat, i per a la construcció de ciutadania que permeti donar resposta a les necessitats socials de manera col·lectiva.

Els criteris de l’Escola

 • Totes les persones que particpen com organitzadors o formadors ho fan de manera voluntària i sense cap remuneració econòmica.
 • El preu de la quota de participació és el més econòmic possible i serveix per cobrir les despeses derivades de la organització de l’Escola
 • Tothom pot ensenyar i tothom pot apendre, i en aquets sentit s’organitzen els diferents espais de l’escola

Equip organitzador de la Red Iberoamericana de Animació Sociocultural

Programa d’activitats

Des d’Edusoinicis, participarem en aquesta Escola d’Estiu, conjuntament amb l’Òscar Martínez, organitzant un dels cercles d’aprenentatge col·laboratiu. Concretament, tant l’Òscar Martínez com el Miquel Rubio, realitzaran el cercle de Ciberanimació: Espais virtuals per a la creació de discurs i acció col·lectiva. Vos esperem a totes i tots!!!

Més informació

[/lang_ca]

[lang_es]

La RIA convoca la Escuela de Verano “Paulo Freire” de Animación Sociocultural que se celebrará en el Centro de Formación Permanente de adultos “Paulo Freire” de Almenara (Castellón) los días 4, 5 y 6 de julio de 2013.

La escuela está dirigida a todas y todos los profesionales y voluntarios que trabajan y se interesan por la práctica de la animación sociocultural.

La escuela tiene un precio de matrícula de 50 euros que da derecho al acceso a todas las actividades formativas así como un certificado de asistencia de 20 horas de formación.

La inscripción está abierta entre el 15 de abril y el 28 de junio de 2013.

Las actividades programadas se dividen en varios bloques formativos y de debate:

 • CÍRCULOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO que pretenden aportar una reflexión crítica y un posicionamiento de las animadores y animadores sobre diferentes áreas temátcas que afectan a su función en una sociedad en transformación.
 • TALLERES PRÁCTICOS que pretenden aportar experiencias y técnicas para optimizar y diamitzar el trabajo de animadores y animadores.
 • TERTÚLIAS que pretenden contribuir al encuentro, el debate y el posicionamiento sobre temas específicos de interés social.
 • ESPACIOS DE ENCUENTRO para el arte, la convivencialidad y el ocio creativo.

Porque la Escuela de Verano

La Escuela de Verano de Animación Sociocultural “Paulo Freire” pretende ser un lugar de encuentro y de construcción de conocimiento de manera colectiva entre los amantes de la Animación Sociocultural. Profesionales, asociaciones, académicos, estudiantes, y vecindario interesado en cómo transformar la sociedad desde la cultura y la participación desde valores como la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo.

En momentos como los que nos toca vivir donde los derechos sociales se están recortando y el estamento público está desapareciendo la Animación Sociocultural aparece como una gran herramienta para el empoderamiento de las personas y las comunidades, y para la construcción de ciudadanía que permita dar respuesta a las necesidades sociales de manera colectiva.

Los criterios de la Escuela

 • Todas las personas que participar como organizadores o formadores lo hacen de manera voluntaria y sin remuneración económica.
 • El precio de la cuota de participación es lo más económico posible y sirve para cubrir los gastos derivados de la organización de la Escuela
 • Todo el mundo puede enseñar y todos pueden aprender, y en estos sentido se organizan los diferentes espacios de la escuela

Equipo organizador de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural

Programa de actividades

Desde Edusoinicis, participaremos en esta Escuela de Verano, conjuntamente con Òscar Martínez, organizando uno de los círculos de aprendizaje colaborativo. Concretamente, tanto Òscar Martínez como Miquel Rubio, realizarán el círculo de Ciberanimación: Espacios virtuales para la creación de discurso y acción colectiva. Os esperamos a todas y todos!!!

Más información

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>