[lang_ca] Centres de Dia de Menors de la Comunitat Valenciana [/lang_ca] [lang_es] Centros de Día de Menores de la Comunidad Valenciana [/lang_es]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3CI9Z0_uZKg]

[lang_ca]

 • Els Centres de Dia de menors som recursos de la xarxa PÚBLICA del sistema de protecció de menors, gestionats per la pròpia Conselleria, Ajuntaments i per ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.
 • Els CD de menors som recursos ESPECIALITZATS en els quals PROFESSIONALS i VOLUNTARIS utilitzem diferents eines per a EDUCAR I PROMOCIONAR (formació laboral i acadèmica, el joc, l’estudi, el temps lliure, etc… ).
 • Treballem amb menors i famílies amb greus problemes o altament vulnerables que NECESSITEN RECOLZAMENT EN EL SEU PROPI MITJÀ per a reduir les seves manques, impulsar les seves potencialitats, reforçar la seva autonomia i facilitar la seva incorporació social.
 • Els CD de menors som recursos RENDIBLES i EFICAÇOS que treballem per la INCORPORACIÓ SOCIAL per a evitar que el RISC es converteixi en EXCLUSIÓ.
 • Els CD de menors som recursos “de primera línia”, la qual cosa ens permet la DETECCIÓ de problemes que possibilite INTERVENIR A temps, abans que:
  • els problemes en l’escola impliquen FRACÀS
  • els problemes familiars impliquen VIOLÈNCIA
  • els problemes econòmics impliquen DESEMPARAMENT
  • Un context difícil implique un futur en DESAVANTATGE
 • Els CD de menors treballem perquè tots els menors tinguen ELS MATEIXOS DRETS I LES MATEIXES OPORTUNITATS recolzant i intervenint amb els qui més dificultats tenen.
 • Els CD de menors treballem com a MEDIADORS entre els menors i els diferents CONTEXTOS I INSTITUCIONS en les quals participen (família, escola, salut, ocupació, oci…)
 • Els CD de menors treballem també amb LES FAMÍLIES, ajudant a educar i donant suport especialitzat.
 • Els CD de menors som recursos que treballem en XARXA amb: Serveis Socials, centres escolars, el sistema sanitari… posem el centre en els menors i les seves famílies.
 • La tasca dels CD de menors es desenvolupa en ELS CENTRES, EN LES ESCOLES, EN ELS BARRIS, EN LES FAMÍLIES, EN LA NATURALESA,…EN TOT L’ENTORN DELS MENORS I ELS JOVES.
 • Som 60 centres presents en 23 municipis de la Comunitat Valenciana, atenent a més 2.500 menors diàriament.

Font: Centres de Dia de Menors CV

[/lang_ca]

[lang_es]

 • Los Centros de Día de menores somos recursos de la red PÚBLICA del sistema de protección de menores, gestionados por la propia Consellería, Ayuntamientos y por ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
 • Los CD de menores somos recursos ESPECIALIZADOS en los que PROFESIONALES y VOLUNTARIOS utilizamos diferentes herramientas para EDUCAR Y PROMOCIONAR (formación laboral y académica, el juego, el estudio, el tiempo libre, etc… ).
 • Trabajamos con menores y familias con graves problemas o altamente vulnerables que NECESITAN APOYO EN SU PROPIO MEDIO para reducir sus carencias, impulsar sus potencialidades, reforzar su autonomía y facilitar su incorporación social.
 • Los CD de menores somos recursos RENTABLES y EFICACES que trabajamos por la INCORPORACIÓN SOCIAL para evitar que el RIESGO se convierta en EXCLUSIÓN.
 • Los CD de menores somos recursos “de primera línea”, lo que nos permite la DETECCIÓN de problemas que posibilite INTERVENIR A TIEMPO, antes de que:
  • los problemas en la escuela impliquen FRACASO
  • los problemas familiares impliquen VIOLENCIA
  • los problemas económicos impliquen DESAMPARO
  • Un contexto difícil implique un futuro en DESVENTAJA
 • Los CD de menores trabajamos para que todos los menores tengan LOS MISMOS DERECHOS Y LAS MISMAS OPORTUNIDADES apoyando e interviniendo con quienes más dificultades tienen.
 • Los CD de menores trabajamos como MEDIADORES entre los menores y los diferentes CONTEXTOS E INSTITUCIONES en las que participan (familia, escuela, salud, empleo, ocio…)
 • Los CD de menores trabajamos también con LAS FAMILIAS, ayudando a educar y prestando apoyo especializado.
 • Los CD de menores somos recursos que trabajamos en RED con: Servicios Sociales, centros escolares, el sistema sanitario… ponemos el centro en los menores y sus familias.
 • La tarea de los CD de menores se desarrolla en LOS CENTROS, EN LAS ESCUELAS, EN LOS BARRIOS, EN LAS FAMILIAS, EN LA NATURALEZA,…EN TODO EL ENTORNO DE LOS MENORES Y LOS JÓVENES.
 • Somos 60 centros presentes en 23 municipios de la Comunidad Valenciana, atendiendo a más 2.500 menores diariamente.

Fuente: Centros de Día de Menores CV

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>