[lang_ca] El ciber@ctivisme… una pràctica vàlida? [/lang_ca] [lang_es] El ciber@activismo… ¿una práctica válida? [/lang_es]

ceesc

[lang_ca]

Al desembre del 2012, des del CEESC es ficaven en contacte amb mi, per tal de demanar-me un article per al seu full informatiu del mes de març… Vos el deixe ací també, malgrat que el podreu llegir a la revista del CEESC mitjançant la seva web

Fa uns dies, conversant amb diverses persones per la xarxa social, va eixir el tema del “ciberactivisme”, la força que està abastant, els efectes en la societat i, sobretot, la seva utilitat.

Com en totes les converses, hi havia diferents posicionaments… Des de les persones que ho consideraven una pèrdua de temps, fins els que es trobaven al punt oposat, i ho defensaven fermament. Com en quasi tots els aspectes d’aquesta vida, jo considere que no tot és blanc o negre, i que sempre han existit tonalitats de gris.

Actualment, estem vivint i participant d’una nova forma d’activisme social, el ciberactivisme… com deien Tascón i Quintana (Ciberactivismo, 2012), en els darrers anys hem presenciat les revolucions àrabs, les filtracions de secrets de les ambaixades d’Estats Units i els Governs de tot el món arran de Wikileaks, les accions del ja conegut col·lectiu Anonymous, o els darrers moviments socials com el 15-M, la #PrimaveraValenciana, o fins i tot, la campanya electoral basada en les xarxes socials com la que en 2008 va portar a Obama a la presidència dels Estats Units.

Gràcies a aquesta nova praxi de fer activisme social, s’aconsegueix “plantar cara” a institucions, empreses, governants, fins ara inassolibles. Un exemple pràctic, el tenim en la campanya llançada per Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) i la immediata resposta ciutadana.

Durant el mes d’agost de 2012, es posà de manifest la força que poden arribar a tenir les campanyes de pressió i reivindicació llançades des de la xarxa. En aquestes dates vàrem impulsar una iniciativa de recollida de signatures des de la plataforma Change.org, que van recolzar més de 53.800 persones i que finalment, va portar a FGC a retirar un apartat de l’aplicació que, a través del mòbil, encoratjava i permetia denunciar captaires en les seves instal·lacions.

FGC estrenava, el passat 26 de juliol, una aplicació per a mòbils pensada principalment per informar sobre horaris de tren. Però, entre les seves utilitats també es va incloure un apartat perquè els usuaris alertessin als responsables dels ferrocarrils de “comportaments incívics” en trens o andanes. El problema és què, entre aquests comportaments denunciables es trobaven la indigència o la música ambulant. Aquesta vergonyosa aplicació fins i tot permetia classificar en la denúncia el ‘tipus de captaire o pidolaire’ al que es denunciava.

Així, a partir d’aquell moment, qualsevol ciutadà podia denunciar als pobres que es trobara en el seu trajecte pels ferrocarrils catalans, per tal de poder “viatjar tranquils”. Aquesta mesura, especialment greu en l’actual context de crisi, resultava un atac directe contra la societat en general, i sobretot contra aquelles persones més desfavorides.

Per això, el signant d’aquest article, estudiant d’Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb un grup de companys i companyes del mateix grau, vàrem decidir denunciar aquesta aplicació llançant una campanya de protesta, per considerar que resultava indignant que una administració pública equiparés actes incívics amb pobresa o música en directe”.

La denúncia i la campanya es van llançar el 6 d’agost, aconseguint una gran ressonància, especialment via twitter, i altres xarxes socials. En menys d’una setmana més de 9.000 persones s’havien adherit i la xifra va créixer exponencialment. Al mateix temps, la campanya on line de denúncia contra l’aplicació per delatar captaires als trens va tenir un gran impacte, tant en els mitjans nacionals com internacionals.

Finalment, el passat 27 d’agost, vint dies després de llançar la campanya i amb 53.765 signatures recollides, FGC va donar marxa enrere i va retirar la seva aplicació. El seu portaveu va assegurar que ho feia “per millorar l’eina” i no pas a causa de la campanya que havia aparegut en contra, és a dir, pel ciberactivisme. Ara queda la pregunta oberta: la pressió popular pot millorar la societat?

La resposta, per part del sota signant és clara… Òbviament si! Exemples hem vist molts en els darrers mesos… només cal entrar en change.org o en altres plataformes de recollida de signatures per veure els darrers èxits aconseguits i les campanyes que encara queden pendents de guanyar… El NO ja el tenim, i al NO caldrà fer-li front… PARTICIPA, ACTÚA, FES-TE SENTIR… la nostra veu, malgrat molts dirigents polítics la vulguin fer callar, és molt important…

Cita recomanada

RUBIO, M. (2013) “El ciberactivisme… una pràctica vàlida?” En: “Full Informatiu Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya”. Març. Nº 64. Barcelona: CEESC. <http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/Itemid,402/>

 

[/lang_ca]

[lang_es]

En diciembre del 2012, desde el CEESC se ponían en contacto conmigo, para pedirme un artículo para su hoja informativa del mes de marzo… Os lo dejo aquí también, a pesar de que lo podréis leer en la revista del CEESC a través de su web

Hace unos días, conversando con varias personas por las redes sociales, salió el tema del “ciberactivismo”, la fuerza que está alcanzando, los efectos en la sociedad y, sobre todo, su utilidad.

Cómo en todas las conversaciones, había diferentes posicionamientos… Desde las personas que lo consideraban una pérdida de tiempo, hasta los que se encontraban en su punto opuesto, y lo defendían firmemente. Cómo en casi todos los aspectos de esta vida, yo considero que no todo es blanco o negro, y que siempre han existido tonalidades de gris.

Actualmente, estamos viviendo y participando de una nueva forma de activismo social, el ciberactivismo… cómo decían Tascón y Quintana (Ciberactivismo, 2012), en los últimos años hemos presenciado las revoluciones árabes, las filtraciones de secretos de las embajadas de Estados Unidos y los Gobiernos de todo el mundo a raíz de Wikileaks, las acciones del ya conocido colectivo Anonymous, o los últimos movimientos sociales como el 15-M, la #PrimaveraValenciana, o incluso, la campaña electoral basada en las redes sociales como la que en 2008 llevó a Obama a la presidencia de los Estados Unidos.

Gracias a esta nueva praxis de hacer activismo social, se consigue “hacer frente” a instituciones, empresas, gobernantes, hasta ahora inalcanzables. Un ejemplo práctico, lo tenemos en la campaña lanzada por Ferrocarriles de la Generalitat Catalana (FGC) y la inmediata respuesta ciudadana.

Durante el mes de agosto de 2012, se puso de manifiesto la fuerza que pueden llegar a tener las campañas de presión y reivindicación lanzadas desde la red. En estas fechas impulsamos una iniciativa de recogida de firmas desde la plataforma Change.org, que apoyaron más de 53.800 personas y que finalmente, llevó a FGC a retirar un apartado de la aplicación que, a través del móvil, alentaba y permitía denunciar mendigos en sus instalaciones.

FGC estrenaba, el pasado 26 de julio, una aplicación para móviles pensada principalmente para informar sobre horarios de tren. Pero, entre sus utilidades también se incluyó un apartado porque los usuarios alertaran a los responsables de los ferrocarriles de “comportamientos incívicos” en trenes o andenes. El problema es que, entre estos comportamientos denunciables se encontraban la indigencia o la música ambulante. Esta vergonzosa aplicación incluso permitía clasificar en la denuncia el ‘tipo de mendigo o pedigüeño’ al que se denunciaba.

Así, a partir de aquel momento, cualquier ciudadano podía denunciar a los pobres que se encontrara en su trayecto por los ferrocarriles catalanes, para poder “viajar tranquilos”. Esta medida, especialmente grave en el actual contexto de crisis, resultaba un ataque directo contra la sociedad en general, y sobre todo contra aquellas personas más desfavorecidas.

Por eso, el firmante de este artículo, estudiante de Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya, junto con un grupo de compañeros y compañeras del mismo grado, decidimos denunciar esta aplicación lanzando una campaña de protesta, al considerar que resultaba indignante que una administración pública equiparara actos incívicos con pobreza o música en directo”.

La denuncia y la campaña se lanzaron el 6 de agosto, consiguiendo una gran repercusión, especialmente vía twitter, y otras redes sociales. En menos de una semana más de 9.000 personas se habían adherido y la cifra creció exponencialmente. Al mismo tiempo, la campaña on line de denuncia contra la aplicación para delatar mendigos en los trenes tuvo un gran impacto, tanto en los medios nacionales como internacionales.

Finalmente, el pasado 27 de agosto, veinte días después de lanzar la campaña y con 53.765 firmas recogidas, FGC dio marcha atrás y retiró su aplicación. Su portavoz aseguró que lo hacía “para mejorar la herramienta” y no debido a la campaña que había aparecido en contra, es decir, por el ciberactivismo. Ahora queda la pregunta abierta: ¿la presión popular puede mejorar la sociedad?

La respuesta, por parte del bajo firmante es clara… Obviamente sí! Ejemplos hemos visto muchos en los últimos meses… sólo hay que entrar en change.org o en otras plataformas de recogida de firmas para ver los últimos éxitos conseguidos y las campañas que todavía quedan pendientes de ganar… El NO ya lo tenemos, y al NO habrá que hacerle frente… PARTICIPA, ACTÚA, HAZTE ESCUCHAR… nuestra voz, a pesar de que muchos dirigentes políticos la quieran acallar, es muy importante…

Cita recomendada

RUBIO, M. (2013) “El ciberactivisme… una pràctica vàlida?” En: “Full Informatiu Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya”. Marzo. Nº 64. Barcelona: CEESC. <http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/Itemid,402/>

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>