Cosme Sánchez

[lang_ca]

Cosme Sánchez, és llicenciat en Dret jurídic i Màster en Drogodependències, treballa d’educador social en un centre de dia gestionat per la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia, encara que ja havia treballat anteriorment en un treball similar en un centre de menors a Vitòria-Gasteiz… És membre del col·lectiu INTERABIDE i del col·lectiu d’educadors socials GIZARTE HEZITZAILEAK ALDARRIKATU.

La #edusoentrevista que aquí transcric, ha tingut lloc aquest matí (13/11/2012). Gràcies Cosme per participar en el nostre projecte, gràcies per buscar aquest lloc amb Internet per poder conversar amb nosaltres durant aquestes dues hores…

 • Qui eres? A què et dediques? On treballes?

Sóc Cosme Sánchez, treballe com a educador social en un Centre de Dia per a persones amb fragilitats i problemàtiques associades a les drogodependències. I sóc membre de Interabide.

 • Quants anys portes professionalment en l’Educació Social?

Vaig començar fa més de 10 anys, amb joves que complien mesures judicials en una institució. Va ser un xoc, una trobada molt pertorbadora  nois que vivien grans pèrdues, desolació, universos on se sofreix. Una trobada traumàtica per a mi, que va deixar una petjada inesborrable.

 • Per què vas estudiar Educació Social? Optaves a altres alternatives?

A la Universitat de Dret em vaig interessar per l’àmbit penitenciari i el social, la meva trobada amb l’Educació Social va ser contingent, inesperat, estava aquí però necessitava un temps per mostrar-se… Té a veure amb la meva pròpia dificultat, amb el meu forat, amb la meva història, i també, és clar, el meu desig.

 • Què o qui ha fet que et dediquis a l’Educació Social? Per què segueixes enganxat després de tants anys?

En primer lloc el meu pare, els seus ideals, la seva paraula, els seus llibres. D’altra banda la meva experiència analítica. El tractament del meu malestar és el que anima el meu desig de tractar i conversar amb la dificultat i el malestar de l’altre.

 • En què consisteixen els teus treballs?

En donar la paraula, crear espais on poder escoltar a l’altre, en paraules de José Ramón Ubieto. Fa poc escrivia en Interabide: el dilema al què ens enfrontem és decidir entre escoltar el sofriment de l’altre… o avaluar-ho en silenci. O bé Escoltes… o bé Avalues, aquesta és la cosa…

 • Podries qualificar el teu treball? Com ho valores?

Ser contemporani implica ficar-se amb el tenebrós dels nostres temps, les persones necessitem a un altre. En el camp de la desinserció social, es tractaria doncs de poder obrir un territori de pensament sobre aquella dificultat del subjecte que es presenta com una incògnita, alguna cosa que es mostra inefable, indesxifrable.

 • Quina part és la que més et motiva? I la quina menys?

La trobada particular, el cas per cas, la singularitat radical de cadascun. L’emergència d’un saber que està per venir en el tractament de les problemàtiques emergents de cadascun. Per contra, tenim el furor avaluador de la Nova Gestió Pública, desconfiada, burocràtica, que esborra tota subjectivitat.

 • Què s’exigeix o què s’espera d’un professional de l’Educació Social?

Que siga capaç d’acollir la particularitat, que siga acurat en el seu treball, que prenga molt de debò el malestar i la dificultat d’aquells amb els quals parla, que la persona en la seva complexitat puga orientar el nostre treball sobre els altres. Això és el que jo espere d’aquells que s’autoritzen a exercir aquesta artesania de l’ES.

 • Quina metodologia uses en el teu dia a dia, en la teva tasca professional?

Més que una metodologia es tractaria d’una ètica, un fer acurat on la paraula representa al subjecte on el lloc de l’escolta té un pes. Estem travessats pel simbòlic de la nostra relació amb el llenguatge, ens inscrivim en ell, i en ell trobem els significants de la nostra existència, el nostre lloc.

 • La teva forma de treballar, deriva d’allò que has après acadèmicament o es tracta d’aprenentatge personal?

Ambdues. La formació és fonamental, si un la deixa es fa merda. En el meu cas es tracta de poder pensar, i per a això l’escriptura em resulta fonamental, em permet sostenir un tall, una hiancia, un temps per pensar de cara a sostenir certa posició de no saber, de cerca, l’amor per la pregunta. Obrir el camp de l’Altre.

 • Desenvolupes propostes innovadores o ja està tot predissenyat?

És necessari, doncs, atendre a les subjectivitats de la nostra època. El treball d’interxarxes (Ubieto) desenvolupat en el districte d’Horta Guinardo, Barcelona, dona compte d’això: la construcció del cas en xarxa.

 • Quins són les principals dificultats en l’Educació Social per desenvolupar propostes innovadores?

La por i la desconfiança, les pràctiques monitoritzades que dominen la professió i, com a conseqüència, la destitució de l’acte i el judici dels professionals, això ens col·loca en un lloc complicat. Hem de trencar amb l’aïllament al que se’ns han condemnat, treballar uns amb uns altres, prendre la paraula.

 • Però… i els majors èxits aconseguits per usar propostes innovadores?

Allò nou ha de poder tenir un lloc en la nostra professió, d’altra banda no convé confondre tecnologia amb innovació. Potser puguem parlar de ser sensibles al contemporani i a les noves formes d’entendre el llaç social en la postmodernitat.

 • Si haguessis de canviar d’àmbit professional, feia com et decantaries? Per què?

En aquests temps convé ser flexible i adaptar-se, això és complicat per a mi, però de vegades uns altres decideixen… Un no sempre tria allò que li convé, m’agradaria poder seguir dedicant-me sempre a “això”… una professió curiosa la nostra, una elecció molt particular, cadascun haurem d’adonar d’aquesta elecció.

 • Què penses de la incidència de les noves formes de comunicació i les xarxes socials i la seva influència en la societat? 

Són territoris i expressions de la nostra època, on la imatge i la paraula tenen la seva importància. Això sí, també poden ser expressió de la immediatesa més banal i la desconnexió mes mortífera. Aïllats… però connectats. Hi ha usos molt interessants en les TICs, caldrà pensar sobre els seus efectes…

 • Es pot fer ús des de l’Educació Social? Com?

No som enemics de les noves tecnologies. Poden ser un lloc per a la conversa i la deliberació, com ara, la paraula escrita té un lloc a les xarxes socials, podem posar això en joc, entre altres coses.

 • Amb què et quedes fins ara de la teva experiència professional?

La qüestió de la pregunta resulta estructurant, allò que no sabem. Obrir una dimensió a la pregunta sobre allò que roman vetllat, ocult, tant per a nosaltres com per a la persona a la qual acompanyem. Acompanyar al fet que el subjecte enuncii la seva dificultat, la seva no saber sobre si mateix.

 • Quina ocasió, fet, persona, anècdota,… tens més present?

El suïcidi d’una de les persones que ateníem, això, no puc llevar-m’ho del cap.

 • Quan et diuen, “Educació Social, això què és? això para què serveix?” què els contestes?

Jeje,… en qualsevol cas no es tracta d’un objecte de consum, alguna cosa estrictament utilitarista. Per a mi té un sentit, una ètica, una responsabilitat però, qui sóc jo per convèncer a l’altre? En tot cas, no ho penso en termes d’eficàcia, es tracta d’una altra cosa. Jo sóc l’altre deia Rimbaud.

 • Eva Bretones preguntava: “Quin dels teus errors, encara no has superat?

En un cas al que em referia abans, vaig poder haver fet “una altra cosa”, i potser aquella persona hagués pogut triar “una altra cosa”. Els errors són fonamentals en aquest treball, han de tenir el seu lloc i la seva funció, és com el lapsus i els equívocs, un ha d’estar en falta per poder pensar.

 • Què vols que li preguntem al proper/a entrevistat/a?

Li preguntaria per algun llibre, publicació, pel·lícula… Podries recomanar-nos algun text que t’hagi agradat especialment? ahir vaig veure Elefant, de Van Sant, una delícia, les adolescències.

 • I finalment… algun comentari dirigit a aquells/as que estem estudiant Educació Social actualment?

Clar! us recomanaria la imprescindible lectura “La construcció del cas en xarxa”, Ubieto, UOC, és un text ideal per a la universitat, conjuga el saber de la seva pràctica amb el rigor acadèmic, però sobretot és alguna cosa nova, fresca, i amb un punt ètic fonamental, el subjecte en el centre de la xarxa. Fantàstic!

[/lang_ca]

[lang_es]

Cosme Sánchez, es licenciado en Derecho jurídico y Máster en Drogodependencias, trabaja de educador social en un centro de día gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia, aunque ya había trabajado anteriormente en un trabajo similar en un centro de menores en Vitoria-Gasteiz… Es miembro del colectivo INTERABIDE y del colectivo de educadores sociales GIZARTE HEZITZAILEAK ALDARRIKATU.

La #edusoentrevista que aquí transcribo, ha tenido lugar esta mañana (13/11/2012). Gracias Cosme por participar en nuestro proyecto, gracias por buscar ese sitio con Internet para poder conversar con nosotros durante esas dos horas…

 • ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas?

Soy Cosme Sánchez, trabajo como educador social en un centro de Día para personas con fragilidades y problemáticas asociadas a las drogodependencias. Y soy miembro de Interabide.

 • ¿Cuántos años llevas profesionalmente en la Educación Social?

Empecé hace más de 10 años, con jóvenes que cumplían medidas judiciales en una institución. Fue un shock, un encuentro muy perturbador, chicos que vivían grandes pérdidas, desolación, universos donde se sufre. Un encuentro traumático para mí, que dejó una huella imborrable.

 • ¿Por qué estudiaste Educación Social? ¿Optabas a otras alternativas?

En la Universidad de Derecho me interesé por el ámbito penitenciario y lo social, mi encuentro con la Educación Social fue contingente, inesperado, estaba ahí pero necesitaba un tiempo para mostrarse… Tiene que ver con mi propia dificultad, con mi agujero, con mi historia, y también, claro está, mi deseo.

 • ¿Qué o quién ha hecho que te dediques a la Educación Social? ¿Por qué sigues enganchado después de tantos años?

En primer lugar mi padre, sus ideales, su palabra, sus libros. Por otra parte mi experiencia analítica. El tratamiento de mi malestar es lo que anima mi deseo de tratar y conversar con la dificultad y el malestar del otro.

 • ¿En qué consisten tus trabajos?

En dar la palabra, crear espacios donde poder escuchar al otro, en palabras de José Ramón Ubieto. Hace poco escribía en Interabide: el dilema al cual nos enfrentamos es decidir entre escuchar el sufrimiento del otro… o evaluarlo en silencio. O bien Escuchas… o bien Evalúas, esta es la cosa.

 • ¿Podrías cualificar tu trabajo? ¿Cómo lo valoras?

Ser contemporáneo implica meterse con lo tenebroso de nuestros tiempos, las personas necesitamos a un otro. En el campo de la desinserción social, se trataría pues de poder abrir un territorio de pensamiento sobre aquella dificultad del sujeto que se presenta como una incógnita, algo que se muestra inefable, indescifrable.

 • ¿Qué parte es la que más te motiva? ¿Y la qué menos?

El encuentro particular, el caso por caso, la singularidad radical de cada uno. la emergencia de un saber que está por venir en el tratamiento de las problemáticas emergentes de cada uno. Por contra, tenemos el furor evaluador de la Nueva Gestión Pública, desconfiada, burocrática, que borra toda subjetividad.

 • ¿Qué se exige o qué se espera de un profesional de la Educación Social?

Que sea capaz de acoger la particularidad, que sea cuidadoso en su trabajo, que tome muy en serio el malestar y la dificultad de aquellos con los que habla, que la persona en su complejidad pueda orientar nuestro trabajo sobre los otros. Esto es lo que yo espero de aquellos que se autorizan a ejercer esta artesanía de la ES.

 • ¿Qué metodología usas en tu día a día, en tu tarea profesional?

Mas que una metodología se trataría de una ética, un hacer cuidadoso donde la palabra representa al sujeto donde el lugar de la escucha tiene un peso. Estamos atravesados por lo simbólico de nuestra relación con el lenguaje, nos inscribimos en él, y en él encontramos los significantes de nuestra existencia, nuestro lugar.

 • Tu forma de trabajar, ¿deriva de aquello que has aprendido académicamente o se trata de aprendizaje personal?

Ambas. La formación es fundamental, si uno la deja se hace mierda. En mi caso se trata de poder pensar para esto la escritura me resulta fundamental, me permite sostener un corte, una hiancia, un tiempo para pensar de cara a sostener cierta posición de no saber, de búsqueda, el amor por la pregunta. Abrir el campo del Otro.

 • ¿Desarrollas propuestas innovadoras o ya está todo prediseñado?

Es necesario, pues, atender a las subjetividades de nuestra época. El trabajo de interxarxes (Ubieto) desarrollado en el distrito de Horta Guinardo, Barcelona, da cuenta de esto: la construcción del caso en red.

 • ¿Cuáles son las principales dificultades en la Educación Social para desarrollar propuestas innovadoras?

El miedo y la desconfianza, las prácticas monitorizadas que dominan la profesión y, como consecuencia, la destitución del acto y el juicio de los profesionales, esto nos coloca en un lugar complicado. Tenemos que romper con el aislamiento al que se nos han condenado, trabajar unos con otros, tomar la palabra.

 • Pero… ¿y los mayores éxitos conseguidos por usar propuestas innovadoras?

Lo nuevo debe poder tener un lugar en nuestra profesión, por otra parte no conviene confundir tecnología con innovación. Quizás podamos hablar de ser sensibles a lo contemporáneo y a las nuevas formas de entender el lazo social en la postmodernidad.

 • Si hubieras de cambiar de ámbito profesional, ¿hacía cual te decantarías? ¿Por qué?

En estos tiempos conviene ser flexible y adaptarse, esto es complicado para mí, pero a veces otros deciden… Uno no siempre elige aquello que le conviene, me gustaría poder seguir dedicándome siempre a “esto”… una profesión curiosa la nuestra, una elección muy particular, cada uno deberemos dar cuenta de esta elección

 • ¿Qué piensas de la incidencia de las nuevas formas de comunicación y las redes sociales y su influencia en la sociedad?

Son territorios y expresiones de nuestra época, donde la imagen y la palabra tienen su importancia. Eso sí, también pueden ser expresión de la inmediatez más banal y la desconexión mas mortífera. Aislados… pero conectados. Hay usos muy interesantes en las TICs, habrá que pensar sobre sus efectos…

 • ¿Se puede hacer uso desde la Educación Social? ¿Cómo?

No somos enemigos de las nuevas tecnologías. Pueden ser un lugar para la conversación y la deliberación, como ahora, la palabra escrita tiene un lugar en las redes sociales, podemos poner esto en juego, entre otras cosas.

 • ¿Con qué te quedas hasta ahora de tu experiencia profesional?

La cuestión de la pregunta resulta estructurante, aquello que no sabemos. Abrir una dimensión a la pregunta sobre aquello que permanece velado, oculto, tanto para nosotros como para la persona a la que acompañamos. Acompañar a que el sujeto enuncie su dificultad, su no saber sobre sí mismo.

 • ¿Qué ocasión, hecho, persona, anécdota,… tienes más presente?

El suicidio de una de las personas que atendíamos, esto, no puedo quitármelo de la cabeza.

 • Cuándo te dicen, “Educación Social, ¿eso qué es? ¿eso para qué sirve?” ¿qué les contestas?

Jeje,… en cualquier caso no se trata de un objeto de consumo, algo estrictamente utilitarista. Para mi tiene un sentido, una ética, una responsabilidad pero ¿Quién soy yo para convencer al otro? En todo caso, no lo pienso en términos de eficacia, se trata de otra cosa. Yo soy el otro decia Rimbaud.

 • Eva Bretones preguntaba: “¿Cuál de tus errores, todavía no has superado?

En un caso al que me refería antes, pude haber hecho “otra cosa”, y quizás aquella persona hubiera podido elegir “otra cosa.” Los errores son fundamentales en este trabajo, tienen que tener su lugar y su función, es como el lapsus y los equívocos, uno debe estar en falta para poder pensar.

 • ¿Qué quieres que le preguntemos al próximo/a entrevistado/a?

Le preguntaría por algún libro, publicación, película… ¿Podrías recomendarnos algún texto que te haya gustado especialmente? ayer vi Elefant, de Van Sant, una delicia, las adolescencias.

 • Y por último… ¿algún comentario dirigido a aquellos/as que estamos estudiando Educación Social actualmente?

¡Claro! os recomendaría la imprescindible lectura de Ubieto “La construcción del caso en red” UOC, es un texto ideal para la universidad, conjuga el saber de su práctica con el rigor académico, pero sobretodo es algo nuevo, fresco, y con un punto ético fundamental, el sujeto en el centro de la red. ¡Fantástico!

[/lang_es]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>