Ho hem aconseguit… hem donat un gran pas!!!! #appFGC

EN CATALÀ (Más abajo en castellano):

Emocionat, content, satisfet…

Gràcies a les 53.765 persones que heu signat contra l’aplicació de FGC que permetia denunciar la pobresa.

FGC ha actualitzat la seva aplicació atenent a la nostra petició. Primer s’actualitzava l’aplicació als telèfons que empren sistema android, i després ha estat en els d’apple.

Moltes gràcies, de veres, a tots i totes, per signar i difondre la nostra petició. Gràcies també, com moltes vegades ja he dit, als i les companyes de la UOC, als futurs i futures educadors i educadores socials.

Gràcies també a tots els mitjans de comunicació que s’han fet ressò d’aquesta noticia, gràcies a totes aquelles persones que han participat del debat que s’ha generat al respecte. Com no, també a aquelles persones que m’heu enviat els vostres missatges plens d’ànims per continuar portant a terme aquesta petició, i, gràcies també als que m’heu fet arribar la vostra contra… tots i cada un d’aquests missatges, m’han situat més encara en la meva postura per defensar el que moltes persones hem vist com una injustícia…

D’altra banda, han hagut de passar més de 20 dies per a que FGC retirara aquest apartat de l’aplicació que permetia denunciar la pobresa, però, encara cap responsable de FGC, Enric Ticó, el conseller Lluís Recoder, el secretari de territori Damià Calvet, el gabinet de premsa de FGC,… han fet cap declaració al respecte. Sincerament, espere que donen la cara, que ofereixen les seves declaracions, que es retracten de les seves paraules, i que demanen disculpes…

Malgrat l’alegria generada per aquesta darrera novetat de FGC, anem a permetre que una administració pública fomente les delacions entre iguals? Jo tinc molt clara la meva opinió al respecte, i tu?

Per tant, aquests dies, parlaré amb els membres de change.org per tal de poder gestionar aquesta novetat, i veure de crear-ne una nova petició, o adaptar l’actual existent. De nou, moltes gràcies a tots i totes.

—————————————————–

EN CASTELLANO: Lo hemos conseguido… ¿¿hemos dado un gran paso!! #appFGC.

Emocionado, contento, satisfecho…

Gracias a las 53.765 personas que habéis firmado contra la aplicación de FGC que permite denunciar la pobreza.

FGC ha actualizado su aplicación, atendiendo a nuestra petición. Primero se actualizaba la aplicación en los teléfonos que utilizan sistema android, y después ha sido en los de apple.

Muchas gracias, de verdad, a todos y todas, por firmar y difundir nuestra petición. Gracias también, como muchas veces ya he dicho, a los y las compañeras de la UOC, a los futuros y futuras educadores y educadoras sociales.

Gracias también a todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticía, gracias a todas aquellas personas que han participado del debate que se ha generado al respeto. Cómo no, también a aquellas personas que me habéis enviado vuestros mensajes llenos de ánimos para continuar llevando a cabo esta petición, y, gracias también a los que me habéis hecho llegar vuestra opinión contraria… todos y cada uno de estos mensajes, todavía me han situado más en mi postura para defender lo que muchas personas hemos visto como una injusticia…

Por otra parte, han tenido que pasar más de 20 días para que FGC retirara este apartado de la aplicación que permitía denunciar la pobreza, pero, todavía ningún responsable de FGC, Enric Ticó, el conseller Lluís Recoder, el secretario de territorio Damià Calvet, el gabinete de prensa de FGC,… han hecho ninguna declaración al respecto. Sinceramente, espero que den la cara, que ofrezcan sus declaraciones, que se retracten de sus palabras, y que pidan disculpas…

A pesar de la alegría generada por esta última novedad de FGC, ¿vamos a permitir que una administración pública fomento las delaciones entre iguales? Yo tengo muy clara mi opinión al respecto, ¿y tú?

Por tant, estos días, hablaré con los miembros de change para poder gestionar esta novedad, y ver si crear una nueva petición, o adaptar la actual existente… De nuevo, muchas gracias a todos y todas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>