Més de 42.000 persones ja hem signat la petició contra l’app de FGC

VERSIÓ EN CATALÀ (Más abajo en castellano):

Ahir de vesprada, mentre parlava amb una periodista i una fotògrafa d’un mitjà de comunicació comarcal, recorde que li deia que ja érem més de 16.000 persones les que havíem signat la petició contra l’aplicació de FGC que, a hores d’ara, continua permetent denunciar la pobresa

Després de parlar amb elles, recorde que vaig tancar l’ordinador i vaig marxar a celebrar l’aniversari de la mare (Felicitats!!!), però, a la nit, quan vaig tornar a casa, amb molta sorpresa, em vaig trobar amb més de 30.000 persones que havíem signat la petició… Vaig haver d’actualitzar la pàgina un parell de vegades, pensava que es tractava d’una errada… Òbviament, no era cap errada, en aquests moments, ja passem de 42.000 persones les que hem signat… Moltes gràcies a tots i totes, moltes gràcies, de veritat…

Moltes gràcies també als mitjans de comunicació que s’esteu fent ressò de la nostra demanda, i a tots els membres de change.org, Albert, Fabio, Paco,… per la vostra tasca de difusió… així, com no, a tots i totes els companys d’Educació Social de la UOC, a aquells educadors i educadores socials que també esteu compartint, signant,…

També informar-vos que des del Síndic de Greuges de Catalunya, s’han ficat en contacte amb nosaltres, per dir-nos que són coneixedors d’aquesta quantitat de gent que estem signant la petició, però, que per favor, deixarem de fer-los arribar els nostres correus, ja que estem saturant el seu servidor. En cap moment ha estat la nostra intenció saturar el servidor i la bona tasca que realitza el Síndic, es per això, que llevarem el seu correu electrònic en l’enviament de la petició, ja que com explicaven l’altre dia, no serveix de res més que notificar, ja que el Síndic requereix les dades personals dels signants… Per això, a l’igual que l’altre dia, des d’ací, vos convide a emplenar aquest formulari per fer-lis arribar les queixes oportunes, podreu fer servir la mateixa carta que es remet als correus electrònics tant del Síndic com de FGC. Personalment, la vaig fer servir per deixar constància de la nostra petició, amb totes les meves dades correctes, identificador número 33146.

Però, per molt de ressò mediàtic, per molt que passem de 42.000 signatures, encara no s’han produït els canvis desitjats… Ni Enric Ticó (president d’FGC), ni cap membre de FGC, així com tampoc el conseller Lluís Recoder, ni Damià Calvet, secretari de territori, han fet cap comentari al respecte, per això, espere seguir amb vosaltres en la nostra tasca de difondre i signar la nostra petició, fins aconseguir que FGC retire aquesta aplicació… Signa ara aquesta petició i exigeix a FGC que retire immediatament la possibilitat de denunciar i/o alertar sobre la presència d’indigents o músics a través de la seva aplicació. Gràcies.

———————————————————————

VERSIÓN EN CASTELLANO: Más de 42.000 personas ya hemos firmado la petición contra la app de FGC.

Ayer por la tarde, mientras hablaba con una periodista y una fotógrafa de un medio de comunicación comarcal, recuerdo que le decía que ya éramos más de 16.000 personas las que habíamos firmado la petición contra la aplicación de FGC que, en estos momentos, continúa permitiendo denunciar la pobreza

Después de hablar con ellas, recuerdo que cerré el ordenador y me fuí a celebrar el aniversario de la madre (Felicidades!!!), pero, por la noche, cuando volví a casa, con mucha sorpresa, me encontré con más de 30.000 personas que habíamos firmado la petición… Tuve que actualizar la página un par a veces, pensaba que se trataba de un error… Obviamente, no era ningún error, en estos momentos, ya pasamos de las 42.000 personas que hemos firmado… Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias, de verdad…

Muchas gracias también a los medios de comunicación que os estáis haciendo eco de nuestra demanda, y a todos los miembros de change.org, Albert, Fabio, Paco,… por vuestra tarea de difusión… así, como no, a todos y todas los compañeros de Educación Social de la UOC, a aquellos educadores y educadoras sociales que también estáis compartiendo, firmando,…

También informaros que desde el Síndic de Greuges de Cataluña (Defensor del Pueblo), se han puesto en contacto con nosotros, para decirnos que son conocedores de esta cantidad de gente que estamos firmando la petición, pero, que por favor, dejaremos de hacerles llegar nuestros correos, puesto que estamos saturando su servidor. En ningún momento ha sido nuestra intención saturar el servidor y la buena tarea que realiza el Síndic, es por ello, que quitaremos su correo electrónico en el envío de la petición, ya que como explicaban el otro día, no sirve de nada más que notificar, dado que el Síndic requiere los datos personales de los firmantes… Por eso, al igual que el otro día, desde aquí, os invito a rellenar este formulario para hacerles llegar las quejas oportunas. Podréis usar la misma carta que se remite a los correos electrónicos tanto del Síndic como de FGC. Personalmente, la usé para dejar constancia de nuestra petición, con todos mis datos correctos, identificador número 33146.

Pero, por mucho eco mediático, por mucho que pasamos de 42.000 firmas, todavía no se han producido los cambios deseados… Ni Enric Ticó (presidente de FGC), ni ningún miembro de FGC, así como tampoco el conseller Lluís Recoder, ni Damià Calvet, secretario de territori, han hecho ningún comentario al respecto, por ello, espero seguir con vosotros en nuestra tarea de difundir y firmar nuestra petición hasta conseguir que FGC retire esta aplicación… Firma ahora esta petición y exige a FGC que retire inmediatamente la posibilidad de denunciar y/o alertar sobre la presencia de indigentes o músicos a través de su aplicación. Gracias.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>