Era millor no tenir contestació d’ @FGC…

VERSIÓ CATALÁ (Más abajo castellano):

Indignat, cabrejat, ràbia,… no tinc altres paraules per descriure les sensacions que m’han sorgit arran d’escoltar el programa La Nit a RAC 1

Aquest migdia, una periodista de RAC 1 es posava en contacte amb mi per tal de fer-me una entrevista, volia conèixer de primera mà la informació que hui es tractava a diversos mitjans de comunicació al voltant de la petició que varem crear per demanar a FGC que retire l’APP que permet denunciar la pobresa

Com he comentat aquesta nit a la fanpage de edusoinicis, i com es pot veure a la foto, aquesta vesprada, l’APP de FGC oferia una nova actualització, en la qual s’han produït alguns xicotets canvis, com es el fet de que s’ha eliminat l’opció de tipus de captaire. Però, l’APP continua permetent denunciar la pobresa, tal i com es veu a la imatge, és més, aquesta APP de FGC recorda que “Els trens d’FGC són un sistema de transport ferroviari públic on no està permès fer-hi negoci. Està prohibit pidolar, vendre, tocar música, cantar, etc.

Però, aquesta nit… aquesta nit he tingut la sort d’escoltar aquest fragment del programa La Nit a RAC1, el qual deixe a continuació:

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/56199924" iframe="true" /]

En ell, podem escoltar com Enric Ticó, president d’FGC, i de FETEIA (federació estatal de Transitaris, operadors logístics i Duaners) explica que no tenia constància d’aquesta petició que hem creat, i que està disposat a parlar amb qui faça falta, ja que les poques crítiques que ha rebut de l’APP són de gent dels despatxos, però, no pas d’usuaris d’FGC

Per sort, internet demostra que això és totalment fals, ja que, des d’un inici cada colp que algú signa la petició s’envien automàticament la còpia de la carta de la petició a diversos correus, com són: rrpp@fgc.cat, jmaldea@fgc.cat i npintado@fgc.cat, tots tres extrets de la pàgina d’FGC.cat, com a mails de contacte…  Veient que cap d’aquests contactes, s’han dignat a contestar, farà un parell de dies, també vaig afegir el mail de sindic@sindic.cat, contacte que ofereix el Síndic de Greuges de Catalunya

Però, per si això fóra poc, mitjançant twitter he estat en contacte amb @FGC, tal i com també es pot veure en la següent seqüència d’imatges…

Com es pot veure a les 5 imatges, des del passat 6 d’agost, estic fent mencions a FGC per twitter, i fins i tot, hui, abans de que em cridaren de RAC 1 he mencionat a Enric Ticó, el qual, hores després parlava de la pluja a Mollo #Ripollès… per la qual, si haguera volgut, haguera pogut llegir les mencions que en té…

En definitiva… o des del twitter de FGC, ni des dels mails de contacte que figuren a la pàgina web de FGC, ni des del seu propi twitter, Enric Ticó té accés a les dades que els hi proporcionen la gent del carrer, o tampoc Enric Ticó ha gaudit de temps per mirar qualsevol dels mitjans de comunicació que aquests dies s’han fet ressò d’aquesta notícia, la qual, parla de FGC… I, això? què vol dir? Si jo fos el president d’una institució qualsevol, tractaria d’estar informat del que parlen als mitjans de comunicació, només cal cercar al google notícies la paraula “ferrocarrils” o “fgc“, i haguera pogut veure, en les primeres posicions, notícies relacionades amb la nostra petició… Supose, que si jo fos president d’una entitat, també parlaria o rebria informes, notes, post-its,… del meu gabinet de comunicació, ja siga mitjançant el gabinet de twitter, com el de premsa… Potser, el volum de feina d’aquests dies de veure com una part de la societat denuncia a una altra, haja estat motiu per ocupar molt de temps dels directius d’aquesta entitat, però, en última instància, mai haguera dit una ximpleria, com que ningú ha parlat d’això ni s’han rebut crítiques sense fer una mena d’ullada…

En fi, seguirem amb la nostra petició… Gràcies als més d’ 11.000 que si que ens hem assabentat de les queixes!!

—————————————————————————-

VERSIÓN CASTELLANO (las imagenes están en la noticia en catalán). Era mejor no tener contestación de FGC:

Indignado, cabreado, rabia,… no tengo otras palabras para describir las sensaciones que me han surgido a raíz de escuchar el programa La Nit a RAC 1

Este mediodía, una periodista de RAC 1 se ponía en contacto conmigo para hacerme una entrevista, quería conocer de primera mano la información que hoy se trataba en varios medios de comunicación sobre la petición que creamos para pedir a FGC que retire la APP que permite denunciar la pobreza

Cómo he comentado esta noche en la fanpage de edusoinicis, y cómo se puede ver en la foto, esta tarde, la APP de FGC ofrecía una nueva actualización, en la cual se han producido algunos pequeños cambios, como el hecho de que se ha eliminado la opción de tipo de mendigo. Pero, esta APP continúa permitiendo denunciar la pobreza, tal y cómo se ve a la imagen, es más, esta APP de FGC recuerda que “Los trenes de FGC son un sistema de transporte ferroviario público donde no está permitido hacer negocio. Está prohibido pedir/mendigar, vender, tocar música, cantar, etc.

Pero, esta noche… esta noche he tenido la suerte de escuchar este fragmento del programa La Noche a RAC1, el cual dejo a continuación (audio en catalán):

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/56199924" iframe="true" /]

En él, podemos escuchar como Enric Ticó, presidente de FGC, y de FETEIA explica que no tenía constancia de esta petición que hemos creado, y que está dispuesto a hablar con quien haga falta, dado que las pocas críticas que ha recibido de la APP son de gente de los despachos, pero, no de usuarios de FGC

Por suerte, internet demuestra que esto es totalmente falso, ya que, desde un inicio cada vez que alguien firma la petición se envían automáticamente la copia de la carta de la petición a varios correos, como son: rrpp@fgc.cat, jmaldea@fgc.cat y npintado@fgc.cat, los tres extraídos de la propia página de Fgc.cat, como mails de contacto… Viendo que ninguno de estos contactos, se han dignado a contestar, hará un par de días, también añadí el mail de sindic@sindic.cat, contacto que ofrece el Síndic de Greuge de Cataluña

Pero, por si esto fuera poco, mediante twitter he estado en contacto con @FGC, tal y como también se puede ver en la secuencia de imágenes…

Cómo se puede ver en las 5 imágenes, desde el pasado 6 de agosto, estoy haciendo menciones a FGC por twitter, e incluso, hoy, antes de que me llamaron de RAC 1 he mencionado a Enric Ticó, el cual, horas después hablaba de la lluvia a Mollo #Ripollès… por lo cual, si hubiera querido, hubiera podido leer las menciones que tiene…

En definitiva… o ni desde el twitter de FGC, ni desde los mails de contacto que figuran en la página web de FGC, ni desde su propio twitter, Enric Ticó tiene acceso a los datos que se los proporcionan la gente de la calle, o tampoco Enric Ticó ha tenido tiempo para mirar cualquier de los medios de comunicación que estos días se han hecho eco de esta noticia, notícia que habla de FGC… ¿Y, esto? ¿qué quiere decir? Si yo fuera el presidente de una institución cualquiera, trataría de estar informado de qué hablan en los medios de comunicación, sólo hay que buscar en google noticias la palabra “ferrocarrils” o “fgc“, y hubiera podido ver, en las primeras posiciones, noticias relacionadas con nuestra petición… Supongo, que si yo fuera presidente de una entidad, también hablaría o recibiría informes, notas, post-its,… de mi gabinete de comunicación, ya sea mediante el gabinete de twitter, como el de prensa… Quizás, el volumen de trabajo de estos días de ver como una parte de la sociedad denuncia a otra, haya sido motivo para ocupar mucho tiempo de los directivos de esta entidad, pero, en última instancia, nunca hubiera dicho una tontería, como que nadie ha hablado de esto ni se han recibido críticas sin pegar ningún tipo de vistazo…

En fin, seguiremos con nuestra petición… ¡¡Gracias a l@s más de 11.000 que si que nos hemos enterado de las quejas!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>