Actualitzada la informació del setè semestre…

[lang_ca]

Hui hem actualitzat tota la informació referent a les assignatures que hem cursat aquest setè semestre… D’aquesta manera, ja podeu consultar la meva opinió personal, així com les diferents PS realitzades aquest semestre, de les assignatures de: Justícia, conflicte i educació social; Alfabetització Digital, Violències: prevencions i acció socioeducativa, Històries de Vida i Educació Social.

Al tractar-se d’aquelles assignatures que s’imparteixen en la UOC, i que la UOC només oferta aquest grau per a estudiants de parla catalana, no he fet cap traducció (fins el moment) de les assignatures que estic o he cursat… Malgrat això, si en la seva lectura hi ha qualsevol tipus de dubte, no tingues cap problema en fer-me-ho arribar i ho parlem!! ;)

[/lang_ca]

[lang_es]

Hoy hemos actualizado toda la información en lo referente a las asignaturas que hemos cursado este séptimo semestre… De este modo, ya podéis consultar mi opinión personal, así como las diferentes PS realizadas este semestre, de las asignaturas de: Justicia, conflicto y educación socialAlfabetización DigitalViolencias: prevenciones y acción socioeducativaHistorias de Vida y Educación Social.

Al tratarse de aquellas asignaturas que se imparten en la UOC, y que la UOC sólo ofrece este grado para estudiantes de habla catalana, no he hecho ninguna traducción (hasta el momento) de las asignaturas que estoy o he cursado… A pesar de esto, si en su lectura hay cualquier tipo de duda, no tengas ningún problema en hacérmelo llegar y lo hablamos!! ;)

[/lang_es]

Proves de Síntesi…

examens

[lang_ca]

Ja estan ací un altre any les famoses PS i EX de la UOC… Com cada semestre, disposem de 3 dies (12, 19 i 23 de gener) per tal de poder realitzar-les totes les que hajam de fer… per sort, enguany, només m’examine aquest dissabte dia 12… Això si, passaré tota la vesprada del dissabte tancat en les aules…

Des d’Edusoinicis, volem desitjar-vos tota la sort del món cara a aquestes proves…

Recordeu consultar els horaris de les proves a què us presenteu al vostre full personal de proves d’avaluació final. Per a assistir a les proves s’han de portar les etiquetes identificatives, que les podreu recollir a les seus de les proves abans no comencen, així com també a les seus de la xarxa territorial. Al full de les etiquetes hi haurà el nom i el codi de totes les assignatures de què podeu tenir prova final presencial d’avaluació.

En acabar les proves finals d’avaluació podeu sol·licitar un justificant d’assistència a l’examinador o examinadora de l’aula. El justificant se us lliurarà immediatament. Heu de tenir en compte, però, que només es lliuraran justificants el dia de la prova i per a les proves que s’hagin fet aquell mateix dia.

A l’igual que semestres anteriors, tant com vaja fent les meves proves, aniré publicant a les seves corresponents assignatures allò que m’han demanat a mi… Sort i ànims!!!

[/lang_ca]

[lang_es]

Ya están aquí otro año las famosas PS y EX de la UOC… Como cada semestre, disponemos de 3 días (12, 19 y 23 de enero) para poder realizar todas las que tengamos de hacer… por suerte, este año, sólo me examino este sábado día 12… Esto si, pasaré toda la tarde del sábado encerrado en las aulas…

Desde Edusoinicis, queremos desearos toda la suerte del mundo cara a estas pruebas…

Recordar consultar los horarios de las pruebas a las que os presentáis en vuestra hoja personal de pruebas de evaluación final. Para asistir a las pruebas se tienen que llevar las etiquetas identificativas, que las podréis recoger en las sedes de pruebas antes de que empiecen, así como también en las sedes de la red territorial. En la hoja de las etiquetas habrá el nombre y el código de todas las asignaturas de las que podéis tener prueba final presencial de evaluación.

Al acabar las pruebas finales de evaluación podéis solicitar un justificante de asistencia al examinador o examinadora del aula. El justificante se os entregará inmediatamente. Tenéis que tener en cuenta, pero, que sólo se entregarán justificantes el día de la prueba y para las pruebas que se hayan hecho aquel mismo día.

Al igual que semestres anteriores, tal como vaya terminando mis pruebas, iré publicando en sus correspondientes asignaturas aquello que me hayan pedido… ¡¡¡Suerte y ánimos!!!

[/lang_es]

Aproximació a les Històries de Vida des de la reflexió individual i grupal.

[lang_ca]

La memòria…

El coneixement científic és una aproximació a la realitat recolzant-se en el mètode científic que tracta de percebre i explicar el perquè de les coses i el seu esdevenir, així que a primera vista, podríem pensar que la memòria no hauria d’estar objecte d’aquest coneixement científic ja que la memòria és fràgil i subjectiva, però, com veurem a continuació, i tal i com va demostrar Ebbinghaus, la memòria si podia ser objecte d’estudi científic.

L’estudi de la memòria humana es remunta a fa més de 2000 anys, Aristòtil teoritzava al voltant del fet de que l’ésser humà neix lliure de qualsevol tipus de coneixement, i resulta ser la suma de totes les seves experiències vitals, però, no serà fins finals del s. XIX quan Ebbinghaus desenvoluparà la primera aproximació científica a l’estudi de la memòria.

[/lang_ca]

[lang_es]

La memoria…

El conocimiento científico es una aproximación a la realidad apoyándose en el método científico que trata de percibir y explicar el porque de las cosas y su devenir, así que a primera vista, podríamos pensar que la memoria no tendría que ser objeto de este conocimiento científico puesto que la memoria es frágil y subjetiva, pero, como veremos a continuación, y tal y como demostró Ebbinghaus, la memoria si podía ser objeto de estudio científico.

El estudio de la memoria humana se remonta a hace más de 2000 años, Aristóteles teorizaba alrededor del hecho de que el ser humano nace libre de cualquier tipo de conocimiento, y resulta ser la suma de todas sus experiencias vitales, pero, no será hasta finales del s. XIX cuando Ebbinghaus desarrollará la primera aproximación científica al estudio de la memoria.

[/lang_es]

Continua

A Ses Majestats els Reis Mags d’Orient…

[lang_ca]

Benvolguts Reis Mags, un altre any que per poc no arribe a temps… menys mal que amb això d’Internet, en qüestió de segons podeu rebre-la… Fa un moment vos he vist a la residència on està la meva àvia, i poc després pels carrers de Sagunt… però, de ben segur, que encara estic a temps i la podeu llegir…

[/lang_ca]

[lang_es]

Queridos Reyes Magos, otro año que por poco no llego a tiempo… menos mal que con esto de Internet, en cuestión de según podéis recibirla… Hace un momento os he visto a la residencia donde está mi abuela, y poco después por las calles de Sagunto… pero, seguro, que todavía estoy a tiempo y la podéis leer…

[/lang_es]

Continua

Anàlisi i reflexió del context penal (II) – Reflexió pel·lícula “Un profeta”

[lang_ca]

Tant diferent?… I si el fi ha estat el mateix?

Per fer aquest anàlisi hem visionat la pel·lícula Un profeta, on se’ns mostra la realitat del Malik Djebena a la presó, així com de les seves relacions exteriors.

Malik és una persona sense família, una persona analfabeta i solitària en el moment d’entrar en la presó. Per tal de sobreviure en l’entorn hostil en el qual es veu submergit, es veurà obligat, per la força i domini de Luciani (líder dels criminals corsos que gaudeix del control jeràrquic de la presó), a realitzar un crim de sang. Al fer-ho, entrarà sota la protecció de Luciani. Durant la resta d’argumentació de la pel·lícula, podrem veure el procés en el qual Malik aconseguirà emancipar-se de la submissió de Luciani.

[/lang_ca]

[lang_es]

Análisis y reflexión del contexto penal (II) – Reflexión película “Un profeta”

¿Tan diferente?… ¿y si el fin ha sido el mismo?

Para hacer este análisis hemos visionado la película Un profeta, donde se nos muestra la realidad de Malik Djebena en la prisión, así como de sus relaciones exteriores.

Malik es una persona sin familia, una persona analfabeta y solitaria en el momento de entrar en la prisión. Para sobrevivir en el entorno hostil en el cual se ve sumergido, se verá obligado, por la fuerza y dominio de Luciani (líder de los criminales corsos que disfruta del control jerárquico de la prisión), a realizar un crimen de sangre. Al hacerlo, entrará bajo la protección de Luciani. Durante el resto de argumentación de la película, podremos ver el proceso en el cual Malik conseguirá emanciparse de la sumisión de Luciani.

[/lang_es]

Continua